CNL CAPITAL: Τη διεύρυνση της επενδυτικής στρατηγικής ενέκρινε η ΓΣ

Η εταιρεία CNL CAPITAL  γνωστοποιεί ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων πραγματοποιήθηκε την 21 η Απριλίου 2021 στις 18.00, εξ ολοκλήρου μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων της Εταιρείας, στο πλαίσιο μέτρων πρόληψης για την αποφυγή εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19.

Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν 169 μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν 517.394 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 68,66%, επί συνόλου 753.586 μετοχών με δικαίωμα παράστασης και ψήφου, καθότι οι υπόλοιπες 30.914 είναι ίδιες μετοχές των οποίων τα δικαιώματα παράστασης και ψήφου αναστέλλονται, και δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση συνήλθε σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως, λαμβάνοντας τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020-31.12.2020), μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας με τη σχετική Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή κ. Μιχαήλ Χατζησταυράκη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14881 για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020).

Θέμα 2ο: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2020 και απήλλαξε τους ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.

Θέμα 3ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής της.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 125, για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και ειδικότερα, ως Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Μιχάλη Χατζησταυράκη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14881 και ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή τον κ. Κωνσταντίνο Τάκη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 26581.

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία να αναλάβει και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 και παρείχε εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή της σύμφωνα με το νόμο.

Θέμα 4ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση των αμοιβών συνολικού ποσού €19.623,12 που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2020, βάσει σχετικής προέγκρισης της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την προέγκριση των αμοιβών που θα καταβληθούν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2021, κατ’ ανώτατο συνολικό ποσό ίσο με €45.000,00.

Θέμα 5ο : Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν.4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 110 & 111 του Ν. 4548/2018 και άρθρο 13 του Ν. 4209/2013.  Η Πολιτική Αποδοχών θα ισχύει για τέσσερα (4) έτη από την έγκριση της από την ως άνω Γενική Συνέλευση.

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να διαχειριστεί και υλοποιήσει την Πολιτική Αποδοχών εντός των ορίων της οικείας νομοθεσίας και πάντοτε κατόπιν των σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας.

Θέμα 6ο : Έγκριση Πολιτικής Καταλληλόλητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση Πολιτικής Καταλληλόλητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 3 του Ν.4706/2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η Πολιτική Καταλληλόλητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου θα ισχύει από την έγκριση της από την ως άνω Γενική Συνέλευση.

Θέμα 7ο : Τροποποίηση του άρθρου 21 του Καταστατικού της Εταιρείας (Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου).

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 21 του Καταστατικού της Εταιρείας (Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου) και τη διαμόρφωσή του ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 21ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 παρ. 5 του παρόντος καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές του. Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του.

Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Διευθύνων Σύμβουλος. Εάν ταυτίζεται η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτήν του Διευθύνοντος Συμβούλου, η αναπλήρωσή του γίνεται από τον Αντιπρόεδρο.

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας κατόπιν της ανωτέρω τροποποίησης.

Θέμα 8ο: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση αναφορικά με τη λειτουργία και τις ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση του 2020, παρουσιάζοντας την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2020. Το θέμα αυτό της ημερήσιας διάταξης δεν ετέθη σε ψηφοφορία.

Θέμα 9ο : Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της, θα εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, θα είναι τριμελής αποτελούμενη από Πρόεδρο και δύο μέλη, θα απαρτίζεται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι από δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και έως ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της και η θητεία της θα να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Θέμα 10ο: Διεύρυνση Επενδυτικής Στρατηγικής της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διεύρυνση της επενδυτικής στρατηγικής της Εταιρείας, προκειμένου να αξιοποιήσει τη δυναμική και τα εφόδια που έχει δημιουργήσει η επιτυχημένη εφαρμογή του μέχρι σήμερα επενδυτικού της μοντέλου. Η διευρυμένη επενδυτική στρατηγική της Εταιρείας δεν υποκαθιστά, αλλά συμπληρώνει την περαιτέρω ανάπτυξη της παραδοσιακής της επενδυτικής δραστηριότητας, δηλαδή την παροχή κεφαλαίου κίνησης σε εταιρείες μέσω βραχυπρόθεσμων ομολογιακών δανείων και κινείται εντός του προβλεπόμενου από το νόμο και το καταστατικό σκοπού της Εταιρείας. Στα πλαίσια
της διευρυμένης επενδυτικής στρατηγικής, η Εταιρεία θα δύναται να επεκτείνει τη διάρκεια των επενδύσεων της πέραν των 12 μηνών και να αξιοποιήσει το σύνολο των επενδυτικών εργαλείων πουπροβλέπονται από το νόμο των Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) Ν.2367/1995, όπως ισχύει.

Θέμα 11ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Ανακοινώθηκαν συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης.