CNL Capital: Στις 24/6 η Γ.Σ. για έγκριση διανομής μερίσματος και πρόγραμμα ιδίων μετοχών

Στις 24 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της CNL CAPITAL με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση διανομής μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 01.01.2019-31.12.2019 και την έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών.

Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 24η Ιουνίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ. Ξενοδοχείο Electra Metropolis Athens, Μητροπόλεως 15, αίθουσα Magnolia (2ος Όροφος),10557 Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2019- 31.12.2019, οι οποίες συνοδεύονται από την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, την δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή/ελεγκτικής εταιρείας.

2. Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

3. Έγκριση διανομής μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 01.01.2019-31.12.2019.

4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2019-31.12.2019 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2020-31.12.2020.

5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής της.

6. Έγκριση εκλογής μέλους ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018.

7. Αντικατάσταση μέλους της συσταθείσας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, Επιτροπής Ελέγχου και ανασύσταση της τελευταίας.

8. Τροποποίηση των άρθρων 2 (σκοπός), 3 (έδρα), 5 (μετοχικό κεφάλαιο), 6 (μετοχές), 7 (δικαιώματα μετόχων), 8 (δικαιώματα μειοψηφίας), 9 (αρμοδιότητα ΓΣ), 10 (σύγκληση ΓΣ), 11 (πρόσκληση -ημερήσια διάταξη ΓΣ), 12 (συμμετοχή -παράσταση στη ΓΣ), 13 (δικαιώματα μετόχων στη ΓΣ), 14 (απλή απαρτία και πλειοψηφία της ΓΣ), 15 (εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της ΓΣ), 16 (πρόεδρος -γραμματέας της ΓΣ), 17 (θέματα συζήτησης- πρακτικά ΓΣ), 18 (έγκριση συνολικής διαχείρισης), 19 (σύνθεση και θητεία ΔΣ), 20 (εξουσία -αρμοδιότητες- υποχρεώσεις και καθήκοντα ΔΣ), 22 (αναπλήρωση μέλους του ΔΣ), 23 (σύγκληση του ΔΣ), 24 (αντιπροσώπευση μελών – απαρτία-πλειοψηφία), 25 (πρακτικά διοικητικού συμβουλίου), 26 (πολιτική αποδοχών και έκθεση αποδοχών), 27 (συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη), 28 (απαγόρευση ανταγωνισμού), 29 (ελεγκτές), 31 (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις), 32 (διάθεση κερδών), 33 (λόγοι λύσης εταιρείας) και 34 (εκκαθάριση- διαγραφή -αναβίωση) του καταστατικού της εταιρείας, για την εναρμόνιση με τον ν.4548/2018 και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.

9. Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.

10. Παροχή αδείας σε Μέλη Δ.Σ. για την ενέργεια κατ’ επάγγελμα πράξεων που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και συμμετοχή τους στη διοίκηση και διεύθυνση ομοειδών εταιρειών.

11. Διάφορες ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας κατά την 24η Ιουνίου 2020 καλούνται οι μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 6η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ. στο Ξενοδοχείο Electra Metropolis Athens, Μητροπόλεως 15, αίθουσα Magnolia (2ος Όροφος),10557 Αθήνα, χωρίς νέα Πρόσκληση και με τα ίδια Θέματα Ημερήσιας Διάταξης.