CNL Capital: Έναρξη προγράμματος αγορά ιδίων μετοχών

Η εταιρεία CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε., ανακοινώνει στους μετόχους της και το επενδυτικό κοινό ότι, σε εφαρμογή της από 24/06/2020 Απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, με την οποία εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 16/12/2020 αποφάσισε την εκ νέου εκκίνηση του Προγράμματος και την εξειδίκευση των σχετικών ορίων.

Συγκεκριμένα, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24/06/2020 ενέκρινε τα ακόλουθα όρια:

Εύρος τιμών: από 1 Ευρώ έως 15 Ευρώ ανά μετοχή

Ανώτατο όριο αγοράς Ιδίων Μετοχών: 78.450 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 10% του συνολικού αριθμού μετοχών της εταιρείας. (συνυπολογιζομένων και συναθροιζομένων, σε σχέση με το ως άνω όριο, των ιδίων μετοχών που έχει ήδη αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο προηγούμενου προγράμματος αποκτήσεως ιδίων μετοχών)

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 16/12/2020 αποφάσισε την εξειδίκευση των παραπάνω ορίων, για το επόμενο χρονικό διάστημα, ως εξής:

Διάρκεια: 17/12/2020-17/05/2021

Εύρος τιμών: από 1 Ευρώ έως 15 Ευρώ ανά μετοχή

Οι ίδιες μετοχές, εφόσον αποκτηθούν, σύμφωνα με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, είτε :

1) θα διατεθούν στην συνδεδεμένη με την Εταιρεία, Διαχειρίστρια CNL Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. ή/και στο προσωπικό της, ως μέρος της ισχύουσας Αμοιβής Απόδοσης δυνάμει της από 11/06/2018 Σύμβασης Διαχείρισης, ή

2) θα διατεθούν σε τρίτους επενδυτές, ή

3) θα ακυρωθούν, κατ’ επιλογήν και κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο θα αποφασίσει κατά την ορθή κρίση του, ό,τι είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας και σε συμμόρφωση των κείμενων κανονιστικών διατάξεων.

 

CNLCAP – Γνωστοποίηση απόφασης για την έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών