CNL: Αγορά 42 ιδίων μετοχών

Η CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε. (η “Εταιρεία”), ανακοινώνει, ότι στο πλαίσιο του
Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, την Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 24η Ιουνίου 2020, καθώς και την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 19 η Μαΐου 2021, προέβη:

– Την 21/10/2021, μέσω της Χρηματιστηριακής εταιρείας MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε Αγορά 42 Ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης € 8,55 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €359,10.

Μετά τη προαναφερόμενη συναλλαγή, η Εταιρεία κατέχει την 21/10/2021 34.136 μετοχές, ποσοστό 4,35% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.
CNL CAP- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ