ΧΡΥΣΟΣ: Μεγάλη πτώση 2,7% στα 1760 δολάρια

ΧΡΥΣΟΣ: ΜΕΓΑΛΗ ΠΤΩΣΗ 2,7% στα 1760 δολάρια

@8μμ