Χριστουγεννιάτικος στολισμός της Αθήνας: Το Ισλάμ είναι εδώ με ολίγον… αποκρυφισμό!

Χριστουγεννιάτικος στολισμός της Αθήνας: Το Ισλάμ είναι εδώ με ολίγον… αποκρυφισμό!