Χρ. Μεγάλου ( Πειραιώς): Μέρισμα από το 2024 για τους μετόχους – Πως θα επιτευχθεί ο στόχος του business plan

Με συνδυαστικές κινήσεις που βασίζονται στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων η διοίκηση της τράπεζας Πειραιώς στοχεύει στην ενίσχυση της κερδοφορίας και στην επιστροφή μέρους αυτής στους μετόχους.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας, «το μέλλον της Πειραιώς διαγράφεται θετικό καθώς μπαίνει σε αναπτυξιακή τροχιά».

Διπλασιασμό των κεφαλαίων διαχείρισης στα 12 δις. ευρώδιπλασιασμό των εσόδων προ προβλέψεων σε 1,2 δις ευρώεξυπηρετούμενα δάνεια 35 δις ευρώ, περιορισμό του λειτουργικού κόστους κατά 200 εκατομμύρια ευρώ, μείωση εργαζομένων σε 6.000 από 9.000, επιθετική μείωση του κόστους προς έσοδα, διανομή μερίσματος από το 2024 περιλαμβάνει το επιχειρηματικό σχέδιο της Τράπεζας Πειραιώς έως το 2025 ώστε η απόδοση της ενσώματης λογιστικής αξίας να φτάσει το 12%, ή 700 εκατ. ευρώ από 200 εκατ. ευρώ που έκλεισε το 2021.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Χρήστος Μεγάλου, και ο οικονομικός διευθυντής, Θεόδωρος Γναρδέλης και η επικεφαλής του Επενδυτικού Τμήματος, Χρυσάνθη Μπερμπάτη παρουσιάζοντας το επιχειρηματικό πλάνο επισήμαναν ότι το πλάνο θα στηριχθεί κατά ένα τρίτο στα επιτοκιακά έσοδα, ένα τρίτο στις προμήθειες από τη διαχείριση κεφαλαίων και τα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα και το ένα τρίτο από τον περιορισμό του κόστους.

Επιπρόσθετα ο κ.Μεγάλου υπογράμμισε ιδιαίτερα τη δημιουργία της νέας ψηφιακής τράπεζας σε συνεργασία με την NDECH.

Η νέα τράπεζα θα λάβει πλήρη τραπεζική άδεια, και θα έχει στόχο 1 εκατομμύριο πελάτες από τη νέα γενιά, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν καθόλου τα τραπεζικά καταστήματα.

Αναφερόμενος στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι με βάση τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων της Τράπεζας, ο πληθωρισμός θα κινηθεί στο 7% κατά μέσο όρο αλλά είναι αισιόδοξος ως προς την πορεία του τουρισμού εξαιτίας των στοιχείων που δίνουν τα μεγάλα και μικρότερα ξενοδοχεία.

Συγκεκριμένα, τα τουριστικά έσοδα θα κινηθούν στα 18 με 19 δισ. ευρώ, συνεπώς η ανάπτυξη θα διαμορφωθεί στο 3% με 3,5%.

Σύμφωνα με τον κ. Μεγάλου, στο πρώτο τρίμηνο δεν ήταν εμφανής η επίπτωση του πολέμου και της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος στην αγορά και στο τραπεζικό σύστημα. Σε αυτή τη βάση δεν αναμένεται κάποια ανησυχητική αύξηση στα κόκκινα δάνεια. Για τα επόμενα έτη μέχρι το 2025, προβλέπεται να συντηρηθεί ο ίδιος ρυθμός ανάπτυξης με τον πληθωρισμό στο 2%.

Πάντως, παρά την αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ, ο κ. Μεγάλου σημείωσε ότι δεν αναμένεται αντίστοιχη αύξηση στα επιτόκια δανείων, καθώς ταυτόχρονα θα περιορίζεται το spread δανεισμού. Όμως, τα καθαρά έσοδα από επιτοκιακό περιθώριο θα αυξάνονται λόγω ενίσχυσης της πιστωτικής επέκτασης.

Σε ό,τι αφορά στα μερίσματα, το βασικό σενάριο προβλέπει διανομή μερίσματος το 2025 από τα κέρδη της χρήσης του 2024. Το ποσοστό διανομής έχει οριστεί στο 35%. Πάντως, έχει προβλεφθεί και η περίπτωση διανομής μερίσματος έναν χρόνο νωρίτερα, δηλαδή το 2024, με διανομή 20% των κερδών του 2023.

Η αύξηση των κερδών στηρίζεται στα επιτοκιακά έσοδα, στην αύξηση των εσόδων από προμήθειες και το asset management και το bancassurance, αλλά και από τη δημιουργία ψηφιακής τράπεζας και μείωσης του λειτουργικού κόστους, όπου περιλαμβάνονται και προγράμματα εθελούσιας εξόδου για τη μείωση κατά 3000 άτομα μέχρι το 2025.