Χωρίς stress μετά τα tests – Αντέχουν τα κεφάλαια και στο δυσμενές σενάριο

Τράπεζες

 • Χωρίς stress μετά τα tests – Αντέχουν τα κεφάλαια και στο δυσμενές σενάριο

Ο τραπεζικός κλάδος μπορεί να ελπίζει σε καλύτερες ημέρες μετά τα τεστ αντοχής. Αισιοδοξία αλλά και κομβικής φύσεως θέματα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα

Η πρώτη γεύση των υποθέσεων που θα γίνουν τα tests αντοχής ήταν θετική και αυτό έδωσε το έναυσμα για μια πιο μετριοπαθή στάση των επενδυτών έναντι του κλάδου. Είναι η πρώτη φορά ίσως μετά το 2010 που οι τράπεζες βρέθηκαν ενώπιων μια σημαντικής πρόκλησης σε εποπτικό επίπεδο και δεν… ίδρωσαν. Αυτό δείχνει ότι πλέον οι κινήσεις που γίνονται έχουν ένα προσανατολισμό και μια στόχευση να προστατεύσουν τα κεκτημένα (βλ. κεφάλαια) και σε δεύτερο χρόνο να δημιουργήσουν αξία. Στο δεύτερο σκέλος ακόμα δεν έχει υπάρξει η πρόοδος που ίσως θα ανέμενε κανείς αφού οι τράπεζες είναι «καταδικασμένες» ότι κερδίσουν από πωλήσεις θυγατρικών, παγίων και μειώσεις κόστους να το θυσιάσουν στον Καιάδα των 100 δις ευρώ των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΝPEs).

Μετά την ανακεφαλαιοποίηση του 2015 το βουνό δράσεων που έπρεπε να επιτελεστεί ήρθε σε πέρας σχεδόν σε όλα τα μέτωπα. Το γιατί δεν μειώθηκαν τα NPEs θα πρέπει να αναζητηθεί στο θεσμικό πλαίσιο, στην αντίληψη περί «Σεισάχθειας» αλλά και πραγματικοί λόγοι μείωσης των εισοδημάτων ή απώλειας πόρων που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν ένα ρυθμισμένο χρέος. Παρόλα αυτά οι τράπεζες έφθασαν χωρίς απώλειες κεφαλαίων στους δείκτες φερεγγυότητας σε σχέση με το 2015 στο τεστ του 2017. Το οποίο ήταν σαφώς ηπιότερο από το 2017 εκτός από την γραμμή των εμπορικών ακινήτων.

Υπενθυμίζεται ότι το 2015 η άσκηση έβγαλε 9,2 δις ευρώ σε ζημιές από την απομείωση των δανειακών χαρτοφυλακίων χρησιμοποιώντας εξαιρετικά ακραίες προσομοιώσεις οι οποίες δεν επαληθεύτηκαν ούτε στο δυσμενές ούτε στο βασικό σενάριο.

Ακόμη, η μείωση στα ακίνητα (-16,6%) ακόμα και αν εφαρμοσθεί στο σύνολο των 50 δις ευρώ που είναι το σύνολο των ακινήτων που έχουν ως καλύμματαδεν αρκεί για να προκαλέσει κεφαλαιακές ανάγκες. Ακόμα και αν αφαιρεθούν από τα κεφάλαια 3,5 δις ευρώ που μπορεί να κοστίσει η αύξηση των καλύψεων στο 55% με την εφαρμογή του λογιστικού προτύπου 9 (IFRS 9) το επίπεδο των βασικών κεφαλαίων παραμένει υψηλότερα από το όριο του 8% καθώς οι τράπεζες έχουν απόθεμα κεφαλαίων ως το εποπτικό όριο περίπου 16,5 δις ευρώ.

Αποτέλεσμα εικόνας για stress

Οι διαφορές του test του 2018 και του 2015 καθώς και τι έγινε στην πραγματική οικονομία

2018
2018 2019 2020 Σύνολο
ΑΕΠ -1,3% -2,1% 0,2% -3,2%
Πληθωρισμός 0,0% -1,1% -1,8%
Ανεργία 20,6% 20,0% 19,1%
Τιμές ακινήτων -7,3% -6,7% -3,6% -16,6%
Εμπορικά ακίνητα -9,2% -6,1% -2,2% -16,6%
2015 Δυσμένες Σενάριο Η πραγματικότητα
2015 2016 2017 Σύνολο 2015 2016 2017
ΑΕΠ -3,3% -3,9% 0,3% -6,8% -0,2% 0,0% 1,1%
Πληθωρισμός -0,7% 0,6% -1,0% -1,1% 0,0% 0,7%
Ανεργία 27,3% 28,1% 27,5% 24,9% 23,8% 20,7%
Τιμές ακινήτων -7,8% -8,8% -7,8% -22,5% -5,1% -2,4% -1,2%
Εμπορικά ακίνητα -3,6% -3,4% -2,0% -8,7%

 

Στις πληροφορίες που θα τρέξουν στο testt και θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά υπάρχουν «λευκές τρύπες» που αναμένεται να βελτιώσουν περαιτέρω τα περιθώρια κεφαλαιακής επάρκειας.

 • Αφενός η αύξηση στις τιμές των ομολόγων και των εντόκων θα βελτιώσουν την καθαρή θέση (εκτιμάται ότι ο συνολικός δείκτης θα ενισχυθεί κατά 30 μονάδες βάσης)
 • η τάση επιστροφής των καταθέσεων που εντάθηκε το Δεκέμβριο (+2,6 δις ευρώ)
 • αλλά και η εξαίρεση από το τεστ του ΤΑR (ανασκόπηση των προβληματικών στοιχείων ενεργητικού).
 • Κερασάκι στην τούρτα το χαμήλωμα των ελάχιστων κεφαλαιακών δεικτών επάρκειας στο 6,5% – δεν έχει οριστικοποιηθεί-
 • το οποίο εξασφαλίζει ακόμα μεγαλύτερη άνεση στο θέμα των προβλέψεων.

Όπως φαίνεται η εστίαση πλέον γίνεται στην μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, εκεί πλέον θα κριθεί πόσο ικανές το 2018 είναι οι τράπεζες να ανταπεξέλθουν στην μείωση των δανειακών τους χαρτοφυλακίων κατά 15 δις ευρώ.

 • Η επόμενη κομβική ημερομηνία είναι η 21η Φεβρουαρίου όπου πλέον λήγει η αναστολή των πλειστηριασμών από τα ειρηνοδικεία.
 • Στόχος των τραπεζών δεν είναι να εκποιήσουν το σύνολο των κόκκινων δανείων αλλά να πείσουν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές – αυτούς που έχουν δυνατότητες ρύθμισης ή αποπληρωμής αλλά δεν πληρώνουν αναμένοντας κάποιο χαριστικό κούρεμα- ότι αυτή είναι η τελευταία τους ευκαιρία.
 • Τα καλά νέα για τις τράπεζες άρχισαν να έρχονται από το Δεκέμβριο καθώς εκτός από την επιστροφή καταθέσεων διαπιστώθηκε και μια ικανοποιητική τάση αντιστροφής κόκκινων δανείων.
 • Είναι μια εξέλιξη που μπορεί να μην έχει επικοινωνηθεί με επίσημο τρόπο, θα αποτελέσει ωστόσο άλλη μια θετική προσθήκη κεφαλαίων στους ισολογισμούς της χρήσης του 2017.
 • Αν οι τράπεζες πιάσουν τους στόχους ή ακόμα τους υπερβούν η Αγορά θα δείξει επιείκεια σε μια χρονιά με αδύναμη κερδοφορία.

Οι αναθεωρημένοι στόχοι του SSM για την μείωση των NPEs των ελληνικών τραπεζών

NPEs 2Q:16 2017 2018 2019
Alpha Bank 27,4 25,1 21,4 16,8
Δ(%) -9,2% -17,3% -27,4%
Eurobank 21,2 18,4 15,6 12,1
Δ(%) -15,2% -17,9% -28,9%
Τράπεζα Πειραιώς 34,2 31,5 25,9 20,3
Δ(%) -8,6% -21,6% -27,6%
ΕθνικήΤράπεζα 20,6 18,1 16,0 13,1
Δ(%) -13,8% -13,1% -22,1%
Σύνολο 103,4 92,8 78,3 61,5
Δ(%) -11,5% -18,4% -27,4%

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

 • Στο τέλος Φεβρουαρίου αναμένεται η αποστολή των πρώτων λογιστικών φύλλων με τις προσομοιώσεις των υποθέσεων των τεστ ανά κατηγορία δανείων.
 • Τέλος Μαρτίου οι ισολογισμοί του 2017 θα δώσουν και το στίγμα της αφετηρίας των μεγεθών του 2017.
 • Μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου οι ελληνικές τράπεζες  θα έχουν μια πρώτη γεύση του λογαριασμού καθώς θα λάβουν ένα αποτέλεσμα που θα είναι κοντά στο τελικό και ενδεχομένως κάποιες «αριθμητικές εκκρεμότητες» στις οποίες θα πρέπει να απαντήσουν.
 • Όσο πιο λίγες είναι αυτές οι εκκρεμότητες τόσο το καλύτερο καθώς θα αντανακλούν διευκρινήσεις πάνω σε νούμερα που είναι υπό αμφισβήτηση από την εποπτική αρχή.
 • Τέλος Μαΐου οι τράπεζες θα γνωρίζουν αν οι κεφαλαιακοί τους δείκτες είναι επαρκείς ή χρειάζονται επιπλέον ενίσχυση.
 • Προς ώρας η ζυγαριά φαίνεται να γέρνει υπέρ των τραπεζών.

ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ