Χωρίς ρεύμα παραμένουν 7.000 νοικοκυριά στην Αττική – Πού εντοπίζονται προβλήματα

Óôéãìéüôõðï áðü ôçí ðåñéï÷Þ ôïõ Äéïíýóïõ, ôçí ÐÝìðôç 18 Öåâñïõáñßïõ 2021. Óå äñáìáôéêÞ êáôÜóôáóç ðáñáìÝíåé áêüìá ï Äéüíõóïò ìåôÜ ôï ðÝñáóìá ôçò êáêïêáéñßáò "ÌÞäåéá". ÐïëëÜ óðßôéá áêüìá äåí Ý÷ïõí ñåýìá êáé íåñü êáèþò åêáôïíôÜäåò äÝíôñá Ý÷ïõí êáôáðÝóåé óôçí ðåñéï÷Þ. (EUROKINISSI/ÓÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ)

Σε 7.000 υπολογίζεται αυτή την ώρα ο αριθμός των νοικοκυριών που παραμένουν χωρίς ρεύμα στα βόρεια προάστια της Αττικής, καθώς συνεχίζονται χωρίς διακοπή οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία «Μήδεια».

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ, έχουν επανηλεκτροδοτηθεί τμήματα των γραμμών που παρουσίαζαν έως και σήμερα το πρωί ζημιές από την πτώση δέντρων στις περιοχές Εκάλη, Διόνυσο, Αγ.Στέφανο, Κρυονέρι, Άνοιξη, Δροσιά και Κάλαμο.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το πρωί ήταν χωρίς ρεύμα 70.000 νοικοκυριά. Αυτό σημαίνει ότι έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στο 90% των περιπτώσεων.

Ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά εκ νέου την προσοχή σε όλους τους πολίτες σε περίπτωση που διαπιστώσουν ζημιές στο Δίκτυο (πεσμένα καλώδια, στύλους κλπ) να απομακρυνθούν άμεσα και να μην έρθουν σε καμία επαφή. Καλεί επίσης όσους πολίτες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης στις περιοχές που σημειώθηκαν ζημιές στο Δίκτυο από την κακοκαιρία, να επικοινωνήσουν με την Εταιρία για να εξεταστεί η περίπτωση μεμονωμένης βλάβης, τηλεφωνικά στο 11500 ή 2111900500, μέσω της εφαρμογής MyDEDDiE app σε Android και iOS από το κινητό τους ή και μέσω υπολογιστή από την ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ στο Online Δήλωση Βλάβης (deddie.gr) .