Χατζηδάκης: Πρόγραμμα κατάρτισης για τον κλάδο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας

Την εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης ανέργων, προκειμένου να απασχοληθούν στον κλάδο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, ανήγγειλε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, σε συνάντηση που είχε σήμερα με το προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Ασφαλείας Χρηματαποστολών και Φυλάκων. Στη συνάντηση μετείχαν η γενική γραμματέας του υπουργείου ‘Αννα Στρατινάκη και ο γενικός επιθεωρητής του ΣΕΠΕ Χαράλαμπος Βούρτσης.

Όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, η ζήτηση για υπηρεσίες που παρέχουν οι επιχειρήσεις του κλάδου είναι διαρκώς αυξανόμενη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι αυξημένες ανάγκες για υπηρεσίες ασφάλειας πρέπει να καλυφθούν από προσωπικό κατάλληλα καταρτισμένο, ζήτημα στο οποίο απαντά το επιδοτούμενο πρόγραμμα που θα προκηρυχθεί το επόμενο διάστημα.

Τήρηση του ωραρίου

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νίκος Παπακωνσταντίνου και ο γενικός γραμματέας Νίκος Γιαννακάκης, ζήτησαν επίσης την εντατικοποίηση των ελέγχων για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και ιδίως την τήρηση του ωραρίου, «αίτημα στο οποίο θα ανταποκριθεί το ΣΕΠΕ».

Όπως υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης, «η συνολική απάντηση στο ζήτημα της τήρησης του ωραρίου εργασίας θα επέλθει με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία θα ξεκινήσει το πρώτο εξάμηνο του 2022 από τις μεγάλες επιχειρήσεις σε μια σειρά από κλάδους, στους οποίους περιλαμβάνεται και η παροχή υπηρεσιών ασφάλειας».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΠΕ, από το 2018 μέχρι σήμερα, έχουν γίνει 2.800 έλεγχοι σε επιχειρήσεις του κλάδου (οι 524 από αυτούς μετά από καταγγελίες), εντοπίστηκαν 545 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 1,7 εκατ. ευρώ. Οι περισσότερες παραβάσεις αφορούν αδήλωτη εργασία, μη καταβολή δεδουλευμένων, παραβίαση του ωραρίου εργασίας, άρνηση πρόσβασης/παροχής στοιχείων, έλλειψη πίνακα προσωπικού και παραβάσεις που σχετίζονται με το θεσμικό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.