Χάθηκαν 84 εκατ. από τον κλάδο ζωής στο πρώτο εξάμηνο του 2020

Χάθηκαν 84 εκατ. από τον κλάδο ζωής στο πρώτο εξάμηνο του 2020

Αρχίζει να αντιστρέφεται η πτωτική πορεία τον Ιούνιο