Χαμηλές αποτιμήσεις στο Χ.Α.- Τεχνική εικόνα ΕΧΑΕ, ΛΑΜΔΑ, και ΤΕΝΕΡΓ

Στο ημερήσιο διάγραμμα, οι δείκτες Dow Jones και S&P 500 παρέμειναν με σήμα strong sell, και τον δείκτη Nasdaq διατηρεί το σήμα του σε neutral. Οι δείκτες DAX 30FTSE 100, και CAC 40 παρέμειναν με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Νέα υποχώρηση κατέγραψε σήμερα ο γενικός δείκτης, ο οποίος έκλεισε κοντά στο όριο της υπερπουλημένης ζώνης, διατηρώντας το σήμα πώλησης, καθώς και την πτωτική του τάση η οποία μπορεί να τον οδηγήσει έως και τις 536 μονάδες. Η αντίσταση βρίσκεται στις 62μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 589 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 26,34 εκατ. τεμάχια, έναντι 25,31 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Προς χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκε σήμερα ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος παρέμεινε για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.561 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.387 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Ανοδικά αντέδρασε σήμερα ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος παρέμεινε κάτω και από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε, δέκα και τριάντα ημερών, με το σήμα πώλησης να διατηρείται για τρίτη μέρα. Η αντίσταση βρίσκεται στις 915 μονάδες (γραμμή ΑΒ)με την στήριξη στις 768 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 1,93 εκατ. τεμάχια, έναντι 4,41 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Διατηρήθηκαν οι πιέσεις στον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος παρέμεινε κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 317 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 20,57 εκατ. τεμάχια έναντι 16,69 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.


Η μετοχή της ΕΧΑΕ έκλεισε στα 2,595 ευρώ με άνοδο 0,19%, ολοκληρώνοντας για δεύτερη μέρα κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, διατηρώντας το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,91 ευρώ και η στήριξη στα 2,51 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 89,46 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -7,16%

Απόδοση 3μηνου -11,41%

Απόδοση 6μηνου -22,23%

Απόδοση από 1/1 -42,28%

Απόδοση 52 εβδομάδων -40,08%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,8982 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,4637 ευρώ

Καθαρή Θέση 101,01 εκατ. ευρώ

BV 1,67

P/BV 1,55

Ξένα/Ιδία 

ROE 2,25%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 38,51%

Κεφαλαιοποίηση 156,6 εκατ. ευρώ


Η μετοχή της LAMDA Development έκλεισε στα 5,20 ευρώ με πτώση 1,52%παρουσιάζοντας  αδυναμία από τα τέλη του προηγούμενου μήνα να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, καθώς οι εκροές στην μετοχή παραμένουν. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,60 ευρώ και η στήριξη στα 5,04 ευρώ, με το σήμα πώλησης να διατηρείταιΜ.Ο όγκου 30 ημερών 164,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -5,45%

Απόδοση 3μηνου -8,93%

Απόδοση 6μηνου -16,80%

Απόδοση από 1/1 -36,82%

Απόδοση 52 εβδομάδων -23,28%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 8,85 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,26 ευρώ

Καθαρή Θέση 1,05 δισ. ευρώ

BV 5,96

P/BV 0,87

Ξένα/Ιδία –

ROE 0,54%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 79,94%

Κεφαλαιοποίηση 919,0 εκατ. ευρώ


Η μετοχή της Τέρνα Ενεργειακής έκλεισε στα 11,94 ευρώ με άνοδο 2,05%, εμφανίζοντας αδυναμία να κινηθεί πάνω από τα υψηλά των 12,40 ευρώ που πραγματοποίησε στις 10 Αυγούστου, με το αγοραστικό ενδιαφέρον για την μετοχή να παραμένει, διατηρώντας την ανοδική της τάση. Η αντίσταση βρίσκεται στα 12,01 ευρώ και η στήριξη στα 11,47 ευρώ, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεταιΜ.Ο όγκου 30 ημερών 101,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +8,55%

Απόδοση 3μηνου +13,28%

Απόδοση 6μηνου +41,81%

Απόδοση από 1/1 +59,09%

Απόδοση 52 εβδομάδων +65,36%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 12,40 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,44 ευρώ

Καθαρή Θέση 379,9 εκατ. ευρώ

BV 3,41

P/BV 3,50

Ξένα/Ιδία 2,03

ROE 6,86%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 20,45%

Κεφαλαιοποίηση 1,43 δισ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνια βάση. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.


Μικτές επικράτησαν σήμερα για τις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,249με άνοδο 15,81%, και του δεκαετούς στο 0,93με άνοδο 0,49%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem