ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2023- Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Χαλανδρίου

To Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) του Δήμου Χαλανδρίου είναι χρήσιμο στρατηγικό εργαλείο αλλά οι απτές πράξεις μετράνε” σημειώνει η δημοτική παράταξη “Χαλάνδρι Ορίζοντας 2023” με επικεφαλής τον Μάνο Κρανίδη.

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας είναι ένα ευρωπαϊκό ολιστικό στρατηγικό εργαλείο που διαμορφώνεται με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και ποιότητας ζωής των σύγχρονων ελληνικών αυτοκίνητο-πόλεων. Στηρίζεται στις εγκεκριμένα υφιστάμενες πρακτικές πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού, είναι ανθρωποκεντρικό και δυναμικό αφού προϋποθέτει τη συνεχή αξιολόγηση των επιπτώσεων των διαφόρων παρεμβάσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ως στόχο την ευρεία εξάπλωση της υιοθέτησης των ΣΒΑΚ από τις ευρωπαϊκές πόλεις και τις περιφέρειες, μέσα από μια ποικιλία έργων και πρωτοβουλιών ενώ στη χώρα μας παρατηρείται μία αύξηση των πόλεων που υιοθετούν ένα τέτοιο σχέδιο, ειδικά μετά το 2018. Στην 28η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το 2019 (30.10) εγκρίθηκε, όπως υποδεικνύει η κοινή λογική, το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) της πόλης μας. Παρακολουθήσαμε τις δράσεις που είχαν προηγηθεί το προηγούμενο 2μηνο εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής και μελετήσαμε κάθε πτυχή του Σχεδίου.

Θεωρούμε αδιανόητο το Χαλάνδρι να μην έχει ένα τέτοιο ολοκληρωμένο στρατηγικό εργαλείο-έστω γενικό και θεωρητικό-ώστε οι σημερινές και κυρίως οι επόμενες γενιές να έχουν την βάση για να σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν μία πόλη κατά πολύ φιλικότερη, μία πόλη με κορυφαία ποιότητα ζωής.

Το ΣΒΑΚ είναι δυνατό να εξελιχθεί σε εργαλείο μελλοντικών κρίσιμων χρηματοδοτήσεων. Οι διαφωνίες μας είναι δεδομένες σε σχέση με προτάσεις του τελικού προτεινόμενου σεναρίου στο ΣΒΑΚ όπως οι μαζικές πολλές ελεγχόμενες σταθμεύσεις στην πόλη (κέντρο, σταθμοί Μετρό), το Τραμ, η παραδοχή των χρήσεων γης στο ΧΕΥ9. Είναι δράσεις που δεν είναι αποδεκτές βάσει της οπτικής μας για το Χαλάνδρι των επόμενων ετών και θεωρούμε ως δεδομένο ότι δεν θα πραγματοποιηθούν και θα τροποποιηθούν.

Είμαστε η μόνη Δημοτική Παράταξη της Αντιπολίτευσης που ψήφισε την τελική πρόταση.  Αυτό έγινε τόσο για τους ανωτέρω ουσιαστικούς λόγους αλλά και γιατί τιμούμε την προεκλογική μας δέσμευση που ανέφερε πως πέραν της θεμιτής δημοκρατικής διαφωνίας και διαφορετικής φιλοσοφίας, δεν αντιμετωπίζουμε τις υπόλοιπες Παρατάξεις, και δη τη Δημοτική Αρχή, ως αντιπάλους, αλλά ως μοναδικό μας αντίπαλο λογίζουμε τα προβλήματα της πόλης. Γνώμονας πάντα είναι το ισοζύγιο μιας πρότασης ή δράσης για την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας στο Χαλάνδρι.

Από εδώ και μετά ο Δήμαρχος κ. Ρούσσος και οι συνεργάτες του, έχουν την μεγάλη ευκαιρία να προχωρήσουν στην εφαρμογή του τελικού σεναρίου και τη σημαντική ευθύνη να δημιουργήσουν τις συνθήκες εκείνες που θα μετατρέψουν το θεωρητικό εργαλείο του ΣΒΑΚ σε υλοποιήσιμες δράσεις, δηλαδή σταδιοποίηση, προτεραιοποίηση, προϋπολογισμό, χρονοδιάγραμμα και χρηματοδότηση. Ως μια δημοτική αρχή 5 ετών πρέπει να προχωρήσουν τάχιστα.

Όμως, εξαρχής τονίζουμε πως μέχρι σήμερα οι πολίτες του Χαλανδρίου σε συντριπτικό ποσοστό έχουν άγνοια για το ΣΒΑΚ και αυτό γιατί η διοίκηση έχει περιοριστεί στα απολύτως τυπικά, με περιορισμένου εύρους διαβούλευση. Από εδώ και μετά απαιτείται συστηματική και πλήρης διάχυση της πληροφορίας, δημιουργία μόνιμων διαύλων διαβούλευσης πολιτών με έμφαση στην ηλεκτρονική επικοινωνία και επικοινωνιακή στόχευση κατά περίπτωση , ώστε τελικά ο ίδιος ο πολίτης να γίνει κοινωνός του οράματος και της πραγματικότητας της βιώσιμης κινητικότητας εντός της πόλης μας.

Άλλωστε, από θεωρίες έχουμε “χορτάσει”,  λείπουν οι απτές καθημερινές σταθερές πράξεις ώστε να βελτιωθεί ραγδαία η βιώσιμη κινητικότητα, η οδική ασφάλεια και η προσβασιμότητα στο Χαλάνδρι.

Η σημερινή λογική του αυτόματου πιλότου, των διαχωρισμών και της ικανοποίησης μιας θετικής σύγκρισης με το “παλιό” πρέπει να τελειώσει. Ο πήχης είναι ψηλά, θα είμαστε αρωγοί σε κάθε ουσιαστική προσπάθεια, θα είμαστε απέναντι σε παρελκυστικές πρακτικές επιβράδυνσης του έργου.

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

“ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2023”