ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε: Nα δούμε πότε θα φιλοτιμηθούν και για τον επενδυτή-μέτοχο τους

 • Στοιχεία και Πληροφορίες ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (2019,Εξαμηνιαία,Μητρική).pdf
 • 6ΜΗΝΟ – ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 18.052.540 ευρώ
 • ΚΕΦ/ΣΗ: 8,3 εκατ. ευρώ.
 • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 9,5 εκατ. ευρώ
 • ΤΑΜΕΙΟ: 6,5 εκατ. ευρώ
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 3 εκατ. ευρώ
 • ΠΩΛΗΣΕΙΣ: 9,5 εκατ. ευρώ
 • ΖΗΜΙΕΣ 0,3 εκατ. και ΕΒΙΤDΑ +0,54 εκατ.ευρώ
 • ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΟ: 1,0000 ευρώ
 • ΒΟΟΚ VALUE: 2,1500 ευρώ
 • ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

 • Ενδιαφέρον Χαϊδεµένου – Καυκά για την «Ίριδα»
Ζωηρό ενδιαφέρον για την απόκτηση της εκτυπωτικής μονάδας «Ιρις Εκδοτική» φαίνεται ότι επιδεικνύουν δύο επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε εντελώς διαφορετικούς χώρους.
 • Ο λόγος για τις εκτυπώσεις «Χαϊδεμένος» και τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών «Καυκάς». Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές της στήλης, πριν από τη διενέργεια του τελευταίου πλειστηριασμού (σ.σ.: που τελικά αναβλήθηκε), εμφανίστηκαν στις τράπεζες (Εθνική και Alpha) εκπρόσωποι των δύο επιχειρηματιών, καταθέτοντας το ενδιαφέρον τους για την εξαγορά της «Ιριδας».

Η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη κίνηση αιφνιδίασε θετικά τους τραπεζίτες, αφού μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχε εκδηλωθεί κανένα ενδιαφέρον για την υπερσύγχρονη εκτυπωτική μονάδα, που εδώ και καιρό «τρέχουν» οι αδελφοί Σμυρνιωτάκη, της «Νίκη Εκδοτική».

 • Το ενδιαφέρον των Χαϊδεμένου και Καυκά λέγεται ότι είναι ξεχωριστό, αφού ο μεν πρώτος θέλει τις εκτυπωτικές μηχανές, ο δε δεύτερος το κτίριο, προκειμένου να μεταφέρει τις αποθήκες του από τον Ασπρόπυργο στο Κορωπί. Μάλιστα, οι δύο θα συμμετείχαν και στον προηγούμενο πλειστηριασμό, αφού φαίνεται να ικανοποιούνται από το προσδιορισμένο τίμημα, που μόλις ξεπερνά τα 15 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, η «Χαϊδεμένος» ανέμενε απάντηση από τράπεζα σε αίτημα για χρηματοδότηση, η οποία δεν είχε δοθεί μέχρι την ημέρα που έπρεπε να καταθέσει την εγγυητική, η οποία ήταν προϋπόθεση για συμμετοχή στον πλειστηριασμό. Αυτό, όμως, είναι λεπτομέρεια, αφού το σχετικό δάνειο έχει λάβει ήδη προέγκριση και απλώς μένουν τα τυπικά για την εκταμίευσή του.

Στην περίπτωση της «Ιριδας» επισπεύδουσα τράπεζα είναι η Εθνική, πράγμα που σημαίνει ότι από αυτήν εξαρτάται ο χρόνος που θα επαναπροκηρυχθεί ο πλειστηριασμός. Πάντως, οι τραπεζίτες θα επιθυμούσαν να δρομολογήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τις εξελίξεις, από τη στιγμή που δεν υπάρχει (τουλάχιστον επί του παρόντος) άλλος ενδιαφερόμενος για την εκτυπωτική μονάδα της «Ιριδας».


12 ΔΕΚ.2019: Η ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής «Εταιρία») γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χ.Α. και του άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι προέβη σε αγορά ακινήτου από δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό, που διεξήχθη ηλεκτρονικά στις 11.12.2019 ενώπιον της συμβ/φου Αθηνών κ. Βαρβάρας Σγούρα, έναντι τιμήματος 510.001 ευρώ. Πρόκειται για ένα γήπεδο επιφανείας 4.440 τ.μ. μετά του επ’ αυτού κτίσματος – εργοστασίου συνολικής επιφανείας 1.696 τ.μ. κείμενο στο Δήμο Κρωπίας, στην θέση «ΤΖΗΜΑ» επί της οδού Αναξαγόρα, άνευ αριθμήσεως. Το ακίνητο είναι όμορο άλλου ακινήτου της Εταιρίας, όπου βρίσκονται εγκαταστάσεις αυτής, και αγοράστηκε από την Εταιρία προκειμένου να αξιοποιηθεί για τους σκοπούς της Εταιρίας.


ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Πότε θα φιλοτιμηθούν οι κκ μεγαλομέτοχοι να ενδιαφερθούν για την απαξιωτική πορεία της μετοχής τους στο ταμπλό; Υπάρχουν και μικροεπενδυτές που πρέπει επιτέλους να τους σεβαστούν. Στα 1,7000 ευρώ πριν 12 χρόνια και τώρα στο 1,0000 ευρώ!Με τοις αμοιβές τους να πέφτουν πλουσιοπάροχα κάθε χρόνο…

ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ λοιπόν ότι στη περίοδο 2008-2018 και σε σύνολο 11 χρήσεων έχουν εισπράξει σαν αμοιβές κλπ το ποσόν των 10,8 εκατ. ευρώ συνολικά!

Από (1) ένα ολόκληρο εκατ. ευρώ στις χρήσεις 2008, 2009, 2010, 2011 και από 760 χιλ. μέχρι 940 χιλ. στις υπόλοιπες χρήσεις (2012-2018).

 • ΟΣΑ Ακριβώς έχουν μειωθεί τα ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ – ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ του!!!
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου % Δικ. Ψήφου Σύνολο % Δικ Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 40,667 40,667 13 Δεκ 2000
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 8,46 8,46 4 Ιαν 2000
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 7,92 7,92 17 Σεπ 2004
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 7,86 7,86 17 Σεπ 2004
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 5,02 5,02 2 Νοε 2000

 

Η… ΑΦΑΓΩΤΗ ΠΡΟΙΚΑ: Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Εταιρείας βρίσκονται στο Δήμο Αλίμου, στην περιοχή Τράχωνες επί των οδών Αρχαίου Θεάτρου 4 – Εθνικής Αντιστάσεως & Τραχώνων 4 σε ιδιόκτητο οικόπεδο και κτίριο και στην οδό Αρχαίου Θεάτρου 4 σε ακίνητο επιφάνειας 9.681 τ.μ.

 • Το οικόπεδο επί των οδών Θράκης και Τραχώνων έχει έκταση 4.071 τ.μ., ενώ η συνολική επιφάνεια των βιομηχανοστασίων που έχουν ανεγερθεί σε αυτό είναι 3.170,63 τ.μ. Το οικόπεδο επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου 4 έχει έκταση 6.843 τ.μ. ενώ η συνολική επιφάνεια των κτιριακών του εγκαταστάσεων όπου στεγάζονται τα γραφεία και οι εργοστασιακοί χώροι της Εταιρείας, έχει έκταση 6.974,18 τ.μ.

Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Εταιρείας επί των οδών Εθνικής Αντιστάσεως &
Τραχώνων στο Δήμο Αλίμου Αττικής λειτουργούν βάσει της αδείας λειτουργίας υπ’ αριθμόν Φ.14 ΑΛΙ 209/17.7.2002 της Διεύθυνσης Ορυκτού Πλούτου και Βιομηχανίας της Νομαρχίας Αθηνών. Η άδεια λειτουργίας είναι αορίστου διάρκειας.

Σε ιδιόκτητο οικόπεδο 9.635 τ.μ. και κτίριο 6.352,80 τ.μ. και επί της οδού Αρχιμήδους 74 στο Κορωπί λειτουργεί υποκατάστημα. Επίσης στην περιοχή Κορωπίου επί της οδού Θησέως θέση Λαμπρικά λειτουργεί ενοικιαζόμενος αποθηκευτικός χώρος.

Η Εταιρεία  ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε

Η Χαϊδεμένος από το 1976 δραστηριοποιείται με ιδιαίτερη επιτυχία στην Ελληνική αγορά γραφικών τεχνών. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τον Ιανουάριο του 2000. Σήμερα, αποτελεί την μεγαλύτερη ελληνική καθετοποιημένη εκτυπωτική μονάδα που μπορεί να καλύψει σχεδόν όλες τις ανάγκες της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής αγοράς.

Η εταιρεία πρωτοπορώντας στην εισαγωγή τεχνολογικών καινοτομιών διαθέτει τεχνογνωσία αλλά και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για εκτυπώσεις – εφαρμογέςoffset, μεταξοτυπίας και ψηφιακές. Εξάλλου, η τεράστια δυναμικότητα των εκτυπωτικών μηχανών της δίνει τη δυνατότητα του πολύ μικρού χρόνου ανταπόκρισης ακόμα και στις μεγαλύτερες παραγγελίες.

Η υψηλή τεχνογνωσία και τεχνολογία, η πιστοποίηση με ISO 9001:2000, αλλά κυρίως η προσήλωση της Εταιρείας στην ποιότητα των εκτυπώσεων και την ικανοποίηση του πελάτη έχουν δημιουργήσει ένα εξαιρετικά εκτενές πελατολόγιο. Σε αυτό περιλαμβάνονται όχι μόνο οι περισσότερες και μεγαλύτερες διαφημιστικές εταιρείες της Ελλάδας, αλλά και πολλές εταιρείες οι οποίες εμπιστεύονται στην Χαϊδεμένος όλες τις εκτυπωτικές τους ανάγκες.

 Πληροφορίες από το:  http://www.haidemenos.gr/
Print Friendly, PDF & Email