Χαϊδεμένος: Στις 28 Σεπτεμβρίου οι Οικονομικές Καταστάσεις εξαμήνου

Η ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ  A.B.E.E. ανακοινώνει  ότι οι “Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις” και τα “Στοιχεία και Πληροφορίες” της περιόδου 01.01.2020 – 30.06.2020  θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.haidemenos.gr  την Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020.