Χαϊδεμένος: Στις 14 Ιουλίου η τακτική ΓΣ

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και  4.1.3.15.1 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,  Η εταιρία “ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.” τροποποιεί το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2021, ως ακολούθως:

  •  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Τετάρτη  14 Ιουλίου 2021.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό, με τροποποίηση του παρόντος