Χ.Α: Τελικώς, φαίνεται να επικράτησαν οι ψυχραιμότεροι…

Κώστας Φέγγος – πρόεδρος της Versal ΑΕΠΕΥ

Μετά τη βουτιά κάτω από τις 800 μονάδες, που προκάλεσαν οι Ιταλικές εκλογές και ο επαπειλούμενος Εμπορικός πόλεμος με τις ΗΠΑ, τελικώς φαίνεται να επικράτησαν οι ψυχραιμότεροι και οδηγηθήκαμε γρήγορα πάνω από τις 805 μονάδες, που είναι μια σημαντική στήριξη για να συνεχίσει ο Δείκτης να συντηρείται σε ανοδική πορεία.

Την ερχόμενη βδομάδα έχουμε το κλείσιμο των Παραγώγων του Μαρτίου και ακολουθεί η αναβάθμιση κάποιων Ελληνικών μετοχών στους διεθνείς δείκτες FTSE.

Την ίδια εβδομάδα αναμένεται η Ελλάδα να ξαναβγεί στις Αγορές με ετήσιο έντοκο, ενώ συνεχίζεται η προετοιμασία για εταιρικές ομολογιακές εκδόσεις, αλλά και η προετοιμασία για τις πρώτες νέες εισαγωγές εταιρειών μετά από χρόνια.

Οι Ξένοι συνεχίζουν να στηρίζουν τη σταθερότητα

Σε επίπεδο εταιρειών, όλο και περισσότερες δίνουν μέρισμα, ή στηρίζουν την παρουσία τους στο Χρηματιστήριο, ενώ η προοπτική για επανενεργοποίηση του Χρηματιστηρίου, σαν πηγή άντλησης κεφαλαίων, αναμένεται να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση.

Στο Ελληνικό πολιτικό σκηνικό, η αντιπαράθεση συνεχίζει να οξύνεται, ενώ και οι σχέσεις με τους Γείτονες επιδεινώνονται.

Όλα αυτά όμως δεν φαίνεται να είναι οι σημαντικοί παράγοντες για την οικονομική πορεία της Χώρας, καθώς οι μεταρρυθμίσεις (βλέπε πλειστηριασμοί και αποκρατικοποιήσεις) συνεχίζονται και τα οικονομικά της Ελλάδας πρέπει να σταματήσουν οριστικά να απασχολούν τα Κοινοβούλια των Ευρωπαίων Εταίρων.

Αν μέχρι το Πάσχα δεν έχουμε πολύ αρνητικές εκπλήξεις, η πορεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου αναμένεται να διατηρηθεί στο θετικό σενάριο, που δίνει στόχο για νέα υψηλά προς το Καλοκαίρι…

* ,