Χ.Α: Από το “Α” μέχρι το “Ω” (25/26 Φεβρ.2018)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα θα τονώσουν το ενδιαφέρον σε μια περίοδο που η αγορά έχει προεξοφλήσει πολλά θετικά για την χρήση του 2018. Οι γεμάτες αποτιμήσεις ζητούν επειγόντως νέους καταλύτες για να υποστηρίξουν υψηλότερα επίπεδα. 

Β’ΕΞΑΜΗΝΟ: Το 2017 είχε το παραγωγικότερο α’ εξάμηνο από το 2011 σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας από το 2010. Και αυτό έχει την σημασία του γιατί η ελληνική οικονομία αποδίδει καλύτερα στο β’ εξάμηνο όταν οι τουριστικές εισροές έρχονται να δυναμώσουν την εποχική ζήτηση αλλά και την ρευστότητα της οικονομίας.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αν οι εισηγμένες εταιρίες σας φαίνονται ένα πολύ στοχευμένο δείγμα εταιριών, δεν έχετε παρά να ρίξετε μια ματιά στα στοιχεία της τράπεζας της Ελλάδας: Τα εμπορικά ελλείματα της Ελλάδας γυρίζουν σε πλεονάσματα από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο.

  • Το εμπορικό πλεόνασμα σε ταμειακή βάση ήταν 5,5 δις ευρώ το 2016 και 6,2 δις ευρώ το 2017 και επειδή η επίδοση αυτή έχει καταγραφεί μόνο σε ένα μέρος από την σημαντική της έκταση αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον η  αποτύπωση της στα μεγέθη του β’ εξαμήνου.
  • Ανά κλάδο και κατά περίπτωση, να τι θα πρέπει να περιμένουμε:

ΔYNAMIKH ΤΡΑΠΕΖΩΝ: Στον τραπεζικό κλάδο αναμένονται καλύτερες επιδόσεις καθώς εκτός από την επιστροφή των καταθέσεων (3,7 δις ευρώ) παρατηρήθηκε βελτίωση στην εικόνα των μη εξυπηρετούμενων δανείων καθώς η δυναμική των προβλέψεων αναμένεται να εμφανίσει επιβράδυνση ή και αντιστροφή. Στα αποτελέσματα των τραπεζών δεν θα δούμε την επίδραση του λογιστικού προτύπου 9 στο κομμάτι που του αναλογεί καθώς η πρώτη εγγραφή (5% της συνολικής επίδρασης) θα γίνει στο α’ τρίμηνο του 2018.

Σχετική εικόνα

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Αυτό που σίγουρα θα δούμε είναι ενίσχυση των ίδιων κεφαλαίων λόγω ομολόγων, τις πωλήσεις των χαρτοφυλακίων κόκκινων δανείων που καταγράφησαν στο τέλος της χρονιάς -μικρή θετική επίδραση ή και ουδέτερη- που κυρίως θα βοηθήσει στο πιαστούν οι στόχοι του SSM.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΝ: Παρά το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις της αγοράς για τον τραπεζικό κλάδο κάνουν λόγο για μια μετριοπαθή κερδοφορία, δεν αποκλείεται το αποτέλεσμα χρήσης να συμπιεστεί στο όριο ανοχής της θετικής τελικής γραμμής. Κι αυτό, προκειμένου οι ισολογισμοί να γράψουν εμπροσθοβαρείς προβλέψεις αυξάνοντας το βαθμό κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους.

Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΑ συνεχισθεί στις Εταιρίες Διύλισης που θα δείξουν ένα δυνατό αλλά όχι καλύτερο από το 2016 δ’ τρίμηνο. Τα μεγέθη τους έχουν επηρεαστεί από τα χαμηλότερα περιθώρια διύλισης με τις εκτιμήσεις τριμήνου να αναμένουν μείωση στα λειτουργικά αποτελέσματα 20-25%. Από την άλλη πλευρά στα δημοσιευμένα μεγέθη μέρος αυτής της μείωσης αναμένεται να περιοριστεί καθώς η αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου (+18% μεσοσταθμικά από τρίμηνο σε τρίμηνο) αναμένεται να δώσει κέρδη από την αποτίμηση των αποθεμάτων.

Σχετική εικόνα

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Οι δύο εταιρίες εμφανίζουν ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας σε δημοσιευμένη βάση για την μεν Motoroil 600 εκατ. ευρώ και 830 εκατ. ευρώ για τα Ελληνικά Πετρέλαια. Το μέρισμα που θα δώσουν οι δύο εταιρίες θα βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών. Από την άλλη πλευρά η επιβράδυνση στην ζήτηση της εμπορία καυσίμων κίνησης συν το γεγονός της περιορισμένης ζήτησης στο πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να έχει χαμηλή συνεισφορά στα μεγέθη

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΣΤΗΝ Λιανική οι αναγνώσεις του δ’ τριμήνου είναι θετικές, καθώς η περίοδος της Μαύρης Παρασκευής του Νοεμβρίου έχει ανεβάσει τα μεγέθη των πωλήσεων σε Ηλεκτρονικές Συσκευές, Έπιπλα και είδη σπιτιού (+8,2% το Νοέμβριο) ενώ ελαφρώς αυξητικές τάσεις παρατηρήθηκαν και στα πολυκαταστήματα (+2%).

Σχετική εικόνα

ΚΕΡΔΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ: Ωστόσο οι παίκτες της αγοράς επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη περίοδος είχε περισσότερο θετική επίδραση στην ταμειακή θέση των εταιριών και λιγότερο στην κερδοφορία αφού το απόθεμα που διακινήθηκε είχε χαμηλά περιθώρια κερδοφορίας.Ο Δεκέμβριος πάντως φαίνεται να πήγε καλά αφού η εγχώρια ζήτηση βοηθήθηκε και από το επίδομα αλληλεγγύης.

“ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ” για τις ενεργειακές εταιρίες: Ο Νοέμβριος ήταν επίσης ένας δυνατός μήνας καθώς σημειώθηκαν εξαιρετικά υψηλές τιμές στην πώληση ενεργειακού δυναμικού. Τόσο η Μυτιληναίος, όσο και οι Elpedison και Ήρων θα εμφανίσουν τις ωφέλειες στους ισολογισμούς του έτους.

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Για την Μυτιληναίος η χρονιά έκλεισε σε επίπεδα ρεκόρ και πάνω από την αρχική εκτίμηση της διοίκησης. Επομένως, στις 28 Μαρτίου θα πρέπει να αναμένουμε την χρήση να κλείνει με 300 – 310 εκατ. ευρώ λειτουργικά κέρδη και 150 εκατ. ευρώ καθαρό αποτέλεσμα.

ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ: Το υψηλότερο κόστος των καυσίμων θα έχει επίπτωση σε Μεταφορές (35 – 40% του κόστους πωληθέντων) αλλά και στην ΔΕΗ. Ο Δεκέμβριος περιόρισε το ρυθμό επιβράδυνσης του κύκλου εργασιών της ΕΧΑΕ.

ΟΤΕ-2017: Δημοσιεύθηκε το δικό του αποτέλεσμα χρήσης που η΄ταν απογοητευτικό βάσει προσδοκιών, εκτιμήσεων κ.λπ, κ.ο.κ etc etc. Iδέτε και το “YΓ”, όσοι δεν διαβάσατε την σχετική αναφορά μας…

ΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΚΙΝΗΘΕΙ τα εξαμηνιαία περιθώρια κερδοφορίας των εισηγμένων εταιριών (λειτουργικό και καθαρό) – Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ -χρήση 2017: 

Με κεφαλαιοποίηση 2,52 δισ. ευρώ και ΙΔΙΑ κεφάλαια 2,31 δισ. ευρώ η σχέση P/BV διαμορφώνεται στο 1,09. Καθαρά κέρδη 381,4 εκατ. από 329,8 εκατ. στη χρήση 2016. Ο πολλαπλασιαστής κερδών βρίσκεται στο 6,6.

Οι Ελεύθερες ταμειακές ροές – όπερ και σημαντικότερο – γύρισαν θετικές στα 234 εκατ. από αρνητικές 459 εκατ. ευρώ το 2016. Κύκλος εργασιών 8 δισ. από 6,6 δισ. ευρώ. Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή: 1,25 ευρώ από 1,08 ευρώ. ΕΒΙΤDA 850 εκατ. ευρώ από 840 εκατ. ευρώ.

Δανειακές υποχρεώσεις 2,82 δισ. (από 2,84 δισ. ευρώ). Ταμειακά διαθέσιμα 0,872 δισ. από 0,92 δισ.ευρώ ΚΑΘΑΡΟΣ δανεισμός 1,95 δισ. ευρώ από 1,92 εκατ. ευρώ και δείκτης δανειακής μόχλευσης 0,84.

Απαιτήσεις από πελάτες 791 εκατ. ευρώ από 868 εκατ. ευρώ. Απασχολούμενο προσωπικό στην Ελλάδα στο τέλος της περιόδου: 2837 άτομα (31.12.2016: 2.708) Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού ανέρχονται σε 5,3 εκατ.ευρώ.

ΔΕΙΚΤΕΣ: P/e 6,6 (εξαιρετικός)  P/bv 1,09 (φυσιολογικός)  Ev/ebitda 5,2 (πολύ καλός)
Δανειακής μόχλευσης 0,84 (μέτριος)

ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Εκτός από τα μερίσματα που πιθανόν να συνοδεύσουν τις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων προετοιμαστείτε και για την νέα γενιά μετοχών που θα μπουν ή θα βγουν από επιτήρηση και αναστολή διαπραγμάτευσης καθώς το Χρηματιστήριο είθισται να αναπροσαρμόζει τις σχετικές λίστες με την ολοκλήρωση των χρήσεων. Επίσης όποια εταιρία δεν ανακοινώσει τίθεται αυτόματα εκτός διαπραγμάτευσης.

Σχετική εικόνα

ΤΕΛΟΣ ΝΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΘΕΙ ότι οι ανακοινώσεις του δ’ τριμήνου δεν ολοκληρώνονται στις 31 Μαρτίου αλλά στις 30 Απριλίου. Έως τις 31 Μαρτίου είναι υποχρεωμένες μόνο οι τράπεζες, οι οποίες ούτως ή άλλως θα πρέπει να στείλουν τα στοιχεία του ισολογισμού τους στην εποπτική αρχή για το τεστ αντοχής. Και επειδή η παράδοση σπάει δύσκολα στο ελληνικό χρηματιστήριο μην περιμένετε να ολοκληρωθεί η δημοσίευση τον Απρίλιο. Πέρυσι πολλές εταιρίες δημοσίευαν μέχρι και το απόγευμα της 2ας Μαΐου. Ας είναι καλά η αργία της Πρωτομαγιάς.

ΥΓ- ΟΤΕ: 

ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΕΛΠΕ και ΟΤΕ (ΩΣ ΑΝΩΤΕΡΩ) ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ ΚΑΙ ΟΙ:-

COCA COLA HBC-2017: P/E: 23,1 P/BV: 3,33 ΔΔΜ 0,25 και μέρισμα 1,7% καθαρό

COCA COLA HBC Απολογισμός χρήσης 2017 – τα βασικότερα μεγέθη και οι χρηματοοικονομικοί δείκτες Έσοδα  6,52 δισ. ευρώ και +5%.  Καθαρά Κέρδη 426 εκατ. ευρώ από 343,5…

OΛΠ-2017: Θεαματική βελτίωση στη χρήση 2017, υπεράνω κάθε προσδοκίας

ΟΛΠ: Απολογισμός χρήσης 2017 – τα βασικότερα μεγέθη και οι χρηματοοικονομικοί δείκτες  Έσοδα:  111,5 εκατ. ευρώ από 103,5 εκατ. ευρώ το 2016. Καθαρά Κέρδη: 11,29 εκατ. ευρώ…
______________
GRIVALIA PROPERTIES – Η πρώτη αναφορά στο https://www.mikrometoxos.gr/to-metamesonychtio-simiomatario-tou-m-m-01-02/ Το μεταμεσονύχτιο σημειωματάριο του μ/μ (01/02)