Χ.Α:- Τόσο ΦΘΗΝΗ μετοχή στο ταμπλό πρέπει να πάμε πίσω πολλά χρόνια, για να την ξαναβρούμε

ΙΝΤΡΑΚΟΜ: Τόσο ΤΖΑΜΠΑ μετοχή στο ταμπλό πρέπει να πάμε πίσω πολλά χρόνια για να την ξαναβρούμε. Μας θυμίζει εποχές ΜΥΤΙΛ στα 2 ευρώ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ στα 1,5000 ευρώ, ΚΡΙ ΚΡΙ στα 1,5000 ευρώ κ.ο.κ.

  • ΕΙΝΑΙ εμφανέστατο ότι υπάρχει πωλητής – θεσμικός που προ λίγες εβδομάδες κατείχε το 3,7% του μετοχικού κεφαλαίου. Τώρα θα πρέπει να έχει κατέλθει του 2,50%, οπότε οι φίλοι αναγνώστες του μ/μ μπορούν να το εκμεταλλευτούν.

Γιατί ο θεσμικός πουλάει, θα μας ρωτήσετε και η απάντηση μας είναι ” Ούτε μας ενδιαφέρει, ούτε μας νοιάζει”.

ΕΜΕΙΣ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ και δεν διαψεύδονται είναι αυτά…

ΙΝΤΡΑΚΟΜ – 6μηνο: Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου ανέρχεται σε € 264,1 εκατ. έναντι € 259,9 εκατ. την 31/12/2019. Το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου (δεν έχουν συμπεριληφθεί οι χρηματοδοτικές μισθώσεις) ανέρχεται σε € 158,7 εκατ., έναντι € 202,0 εκατ. την 31/12/2019.

Η μείωση αυτή του δανεισμού κατά €43,4 εκατ. προέρχεται κατά € 26,7 εκατ. από την πώληση της K-WIND καθώς ο δανεισμός της εταιρίας δεν συμπεριλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Αντίστοιχα, ο καθαρός δανεισμός διαμορφώνεται σε € 95,8 εκατ. έναντι € 147 εκατ. την 31/12/2019.

Ο Όμιλος στις 30/6/2020 απασχολούσε 2.969 άτομα (2.765 άτομα 30/6/2019) και η Εταιρεία 16 άτομα (17 άτομα 30/6/2019). Το επιστημονικό προσωπικό αποτελεί την πλειοψηφία του συνόλου των εργαζομένων.

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 24.675.000 (16.974.000)

Κατά το Α’ εξάμηνο η εταιρεία εμφάνισε: 

* Υποχώρηση των πωλήσεων κατά 5,5% στα € 216,6 εκατ. (κ/φση… 47,5 εκατ.)
* Υπογραφή σημαντικών νέων συμβάσεων ύψους € 570 εκατ. (κ/φση… 47,5 εκατ.)
* Ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων την 30/6/2020: € 1,2 δισ., πλέον € 205
εκατ. έργων προς υπογραφή.(κ/φση… 47,5 εκατ.)
* Κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας € 6,7 εκατ. (κ/φση… 47,5 εκατ.)

Με νέες συμβάσεις € 570 εκατ. εξασφαλίζει ισχυρή προοπτική ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. (κ/φση… 47,5 εκατ.)

ΕΚΕΙΝΟ που εμείς πρωτίστως κοιτάμε είναι η εκάστοτε τρέχουσα αποτίμηση της κάθε εταιρίας στο ταμπλό. Η δική της είναι στα 47,5 εκατ. ευρώ. Στα 0,6250 ευρώ με την book value στα… 3,1800 ευρώ.  Η μακράν φθηνότερη εισηγμένη, με μεγάλα περιθώρια.

  • Δεν μας απασχολεί τι έκανε στο παρελθόν. Μεγέθη κοιτάμε. Και τα δικά της δικαιολογούν στην παρούσα φάση τουλάχιστον διπλάσια αποτίμηση. Γι’ αυτά τα πράγματα όμως αποφασίζει η αγορά, που δεν διακρίνεται από την διορατικότητα της.

  • ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ… ” ΠΕΡΦ” στα πολύ καλύτερα της!!!, αναφορικά με τις προοπτικές απόδοσης. 
  • ΕΚΤΙΜΟΥΜΕ ότι προσεχώς το νούμερο δίπλα στην Κ/φση της θα γράψει μέγεθος άνω των 100 εκατ. ευρώ και θα είναι και φθηνή.
  • ΣΤΗΝ ΠΑΙΑΝΙΑ ΠΝΕΕΙ ΑΛΛΟΣ ΑΝΕΜΟΣ, ΟΥΡΕΙΟΣ… Με management first class που κοιτάζει πολύ μπροστά.
  • ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ πλήρη ανάλυση.