13/8 – Χ.Α: Τι δείχνει η τεχνική (κι όχι μόνο) εικόνα για ΑΣΚΟ, ΜΙΓ, και ΦΡΙΓΟ

Η μετοχή της ΑΣΚΟ έκλεισε στα 2,31 ευρώ με άνοδο 0,43%, ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,23 ευρώ), με το σήμα αγοράς να διατηρείται για τρίτη διαδοχική μέρα. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,48 ευρώ και η στήριξη στα 2,22 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 7,2 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +4,05%

Απόδοση 3μηνου -2,53%

Απόδοση 6μηνου +8,45%

Απόδοση από 1/1 +11,59%

Απόδοση 52 εβδομάδων +27,96%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,50 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,715 ευρώ

Καθαρή Θέση 31,3 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BV 2,4

P/BV 0,96

P/Ettm 16,41

EV/EBITDA* 7,65 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικό!!!

Ελεύθερες ταμειακές ροές -905.739 ευρώ από 1,5 εκατ. ευρώ το 2019.

Ξένα/Ιδία αρνητικά

ROE +5,88%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 106,36%

Κεφαλαιοποίηση 30,32 εκατ. ευρώ

****

Η μετοχή της ΜΙΓ έκλεισε στα 0,031 ευρώ με πτώση 5,49%, συνεχίζοντας να παρουσιάζει αδυναμία σταθεροποίησης πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (0,0326 ευρώ), διατηρώντας παρόλα αυτά το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στον ΚΜΟ200 ημερών με την επόμενη στα 0,038 ευρώ, και η στήριξη στα 0,0267 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 2,32 εκατ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +25%

Απόδοση 3μηνου +22,05%

Απόδοση 6μηνου +5,08%

Απόδοση από 1/1 +8,77%

Απόδοση 52 εβδομάδων -39,33%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,0587 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,0213 ευρώ

Καθαρή Θέση 62,8 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BV 0,07

P/BV 0,46

P/Ettm 

EV/EBITDA27,51 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 26,71

Ελεύθερες ταμειακές ροές -1,2 εκατ. ευρώ από 38,0 εκατ, ευρώ το 2019.

Ξένα/Ιδία 15,41

ROE –245,57%

Δείκτης Φερεγγυότητας 3,02%

Κεφαλαιοποίηση 29,12 εκατ. ευρώ

****

Η μετοχή της ΦΡΙΓΟ έκλεισε στα 0,17 ευρώ με πτώση 1,16%, υποχωρώντας έπειτα από δύο συνεδριάσεις κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,184 ευρώ, και η στήριξη στα 0,143 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 594,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +33,86%

Απόδοση 3μηνου +78,01%

Απόδοση 6μηνου +85,79%

Απόδοση από 1/1 +58,88%

Απόδοση 52 εβδομάδων +78,95%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,19 ευρώ (προχθές, ενδοσυνεδριακά)

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,0565 ευρώ

Καθαρή Θέση –143,7 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2021)

BV –

P/BV –

P/Ettm 

EV/EBITDA7,47 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA6,03

Ελεύθερες ταμειακές ροές 4,9 εκατ. ευρώ από -1,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.

Ξένα/Ιδία –

ROE +7,68%

Δείκτης Φερεγγυότητας* –

Κεφαλαιοποίηση 60,42 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Νέα υποχώρηση κατέγραψαν σήμερα οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο -0,246με πτώση 16,59%, και του δεκαετούς στο 0,528με πτώση 4,17%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem