Χ.Α: -Τι δείχνει η τεχνική εικόνα των τραπεζικών μετοχών (17.4.2021)

Τέταρτη εβδομάδα κερδών για τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος κατέγραψε εβδομαδιαία άνοδο 1,76%, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, η αντίσταση βρίσκεται στις 712 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 459 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 148,6 εκατ. τεμάχια έναντι 127,9 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η μετοχή της Alpha Bank έκλεισε στα 1,129 ευρώ με πτώση 0,96%, ολοκληρώνοντας για ακόμη μία συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,19 ευρώ και η στήριξη στα 0,96 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 10,81 εκαττεμάχια.

Απόδοση μηνός +15,20%

Απόδοση 3μηνου +30,82%

Απόδοση 6μηνου +127,62%

Απόδοση από 1/1 +18,32%

Απόδοση 52 εβδομάδων +66,03%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,177 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,4032 ευρώ

Καθαρή Θέση 7,68 δισ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BV 4,98

P/BV 0,226

CET1 17,3%

Κεφαλαιοποίηση 1,75 δισ. ευρώ

Η μετοχή της Εθνικής έκλεισε στα 2,72 ευρώ με πτώση 0,58%, ολοκληρώνοντας για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,77 ευρώ με την επόμενη στα 3,03 ευρώ, και η στήριξη στα 2,61 ευρώ με την επόμενη στα 2,38 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Ο στόχος της μετοχής για κίνηση πάνω από τα 3,0 ευρώ παραμένει εν ισχύ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 2,95 εκατ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +4,37%

Απόδοση 3μηνου +40,50%

Απόδοση 6μηνου +161,54%

Απόδοση από 1/1 +20,30%

Απόδοση 52 εβδομάδων +132,48%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,749 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,8524 ευρώ

Καθαρή Θέση 5,0 δισ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BV 5,53

P/BV 0,49

CET1 15,7%

Κεφαλαιοποίηση 2,49 δισ. ευρώ

Η μετοχή της Eurobank έκλεισε στα 0,765 ευρώ με πτώση 0,96%, εμφανίζοντας στις τελευταίες συνεδριάσεις αδυναμία να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, διατηρώντας παρόλα αυτά την ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,80 ευρώ με την επόμενη στα 0,89 ευρώ, και η στήριξη στα 0,72 ευρώ με την επόμενη στα 0,60 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να συνεχίζονταιΜ.Ο όγκου 30 ημερών 10,02 εκατ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +6,49%

Απόδοση 3μηνου +31,90%

Απόδοση 6μηνου +135,38%

Απόδοση από 1/1 +32,22%

Απόδοση 52 εβδομάδων +108,56%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,805 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,275 ευρώ

Καθαρή Θέση 5,2 δισ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BV 1,41

P/BV 0,54

CET1 13,9%

Κεφαλαιοποίηση 2,84 δισ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.


Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem