Χ.Α: Τα κέρδη εκτός από μερίσματα φέρνουν και θέσεις εργασίας

Τα κέρδη εκτός από μερίσματα φέρνουν και θέσεις εργασίας

Πόσες και ποιες εταιρίες αύξησαν τον αριθμό των εργαζομένων τους το 2017

Η απασχόληση είναι το κλειδί για την βελτίωση μιας σειράς από κρίσιμα μεγέθη της οικονομίας. Η απασχόληση βελτιώνει την ζήτηση, το διαθέσιμο προς κατανάλωση εισόδημα και μειώνει πιστωτικούς κίνδυνους και αδυναμίες πληρωμών προς τρίτους. Μικρότερη ανεργία σημαίνει λιγότερα επιδόματα, υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές και καλύτερη κατανομή του δημοσιονομικού αποτελέσματος σε αναπτυξιακές δράσεις. Μια ακμάζουσα αγορά εργασίας δημιουργεί ένα αίσθημα εμπιστοσύνης προς την χώρα ανακόπτοντας ή περιορίζοντας ρεύματα οικονομικής μετανάστευσης που συνήθως περιλαμβάνουν το νεαρό και πιο παραγωγικό τμήμα του πληθυσμού. Όλα τα παραπάνω δεν συνέβησαν τα τελευταία 10 χρόνια, το ύψος των ανέργων στην Ελλάδα έχει μεν αποκλιμακωθεί όχι όμως τόσο ώστε να θεωρηθεί ότι έχει φθάσει σε επίπεδα που θεωρούνται ικανοποιητικά αφού σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Στατιστικής Αρχής ο δείκτης βρίσκεται στο 20%, το υψηλότερο στην Ευρώπη.

To 2008 οι εισηγμένες εταιρίες στο χρηματιστήριο σύμφωνα με τους ενοποιημένους ισολογισμούς τους απασχολούσαν περί τα 458 χιλιάδες άτομα. Από τότε περί τις 110 εταιρίες έχουν διαγραφεί, συγχωνευτεί ή έχουν πάψει να δίνουν στοιχεία για το μέγεθος του εργατικού δυναμικού που απασχολούν. Σε προσαρμοσμένη βάση, για ίδιο αριθμό εταιριών και για μεγέθη που είναι ευθέως συγκρίσιμα με το 2008 οι εισηγμένες εταιρίες απασχολούσαν 292 χιλιάδες εργαζόμενους. Σήμερα 10 χρόνια μετά ο αριθμός είναι μειωμένος στα 209 χιλιάδες άτομα, 30% χαμηλότερα από τότε. Το ποσοστό της μείωσης είναι κάθε άλλο παρά τυχαίο αφού συμπίπτει με την μεταβολή στο ΑΕΠ που κινείται κοντά στο 26%.

Σε αυτή την πορεία η κομβική στιγμή είναι η χρήση του 2015. Μπορεί το σύνολο των εργαζόμενων να μην εμφανίζει το χαμηλότερο συνολικό μέγεθος στην αναφερόμενη περίοδο αν εξαιρεθούν όμως οι χρηματοοικονομικές εταιρίες το νούμερο πέφτει στην χαμηλότερη μέτρηση της δεκαετίας (139 χιλιάδες εργαζόμενοι). Γεγονός είναι πάντως ότι το 2016 και κυρίως το 2017 ο αριθμός των εισηγμένων εταιριών που αύξησε έστω και κατά ένα άτομο το προσωπικό υπερέβει τον αριθμό αυτών που μείωσαν το προσωπικό. Και τα στοιχεία της κερδοφορίας λένε κάτι παρόμοιο: Όταν η εταιρική κερδοφορία των εμποροβιομηχανικών εταιριών βελτιώθηκε ο αριθμός των προσλήψεων υπερέβει τις μειώσεις με αποτέλεσμα πέρυσι να παρατηρηθεί διπλάσιος αριθμός εταιριών που προσέλαβαν από αυτές που μείωσαν. Το γιατί αυτό δεν φάνηκε στο γενικό σύνολο έχει να κάνει με τις μαζικές αποχωρήσεις εργαζομένων από τον τραπεζικό κλάδο.

Πως κινήθηκαν σε προσαρμοσμένο επίπεδο τα μεγέθη απασχόλησης των εισηγμένων εταιριών

Πηγή: BetaΧρηματιστηριακή

Πόσες εισηγμένες εταιρίες αύξησαν ή μείωσαν το προσωπικό τους κατά την τελευταία δεκαετία

Χρήση 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Αύξηση προσωπικού 106 98 75 85 70 47 39 36 53 99
Μείωση 57 65 81 65 82 113 123 124 108 63
Σταθεροί 15 13 19 24 22 14 12 12 10 7
Κέρδη περιόδου (πλην τραπεζών) εκατ. ευρώ 2.477 1.784 826 368 -653 -693 31 -134 2.826 2.809

 

Οι τράπεζες ήταν και παραμένουν ο αδύναμος κρίκος της απασχόλησης. Το 2012 ήταν η χρονιά στην οποία πραγματοποιήθηκε η μεγάλη συγκέντρωση του κλάδου καθώς οι εγχώριες μικρές τράπεζες μη μπορώντας να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της ανακεφαλαιοποίησης μετά το PSI έσπασαν σε δύο κομμάτια των οποίων το υγιές κομμάτι αποροφήθηκε από την συστημική τετράδα. Έκτοτε το σύνολο των απασχολούμενων βρίσκεται σε διαρκή μείωση είτε με την πώληση συμμετοχών και θυγατρικών στα Βαλκάνια, είτε με εθελούσια έξοδο. Σύμφωνα με τα επιχειρησιακά πλάνα των τραπεζών η μείωση του προσωπικού θα συνεχιστεί –ήδη έχει λογιστικοποιηθεί το κόστος νέων εθελούσιων- καθώς η αμιγώς τραπεζική δραστηριότητα  των τραπεζών βρίσκεται σε φθίνουσα κατάσταση και το δίκτυο υπερεπαρκές για να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες.

Πως κινήθηκε ο αριθμός του προσωπικού των τραπεζών από το 2013 (ενοποιημένα στοιχεία)

Τράπεζες 2017 2016 2015 2014 2013
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 11.727 12.699 14.779 15.193 16.934
ΑΤΤΙΚΗΣ 787 800 893 898 932
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 10.598 18.440 33.975 34.129 37.591
EUROBANK 13.512 15.958 17.309 17.415 18.819
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 15.115 18.075 20.719 21.243 22.718
Σύνολο 51.739 65.972 87.675 88.878 96.994

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

Σε αυτό το ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον μόλις δύο εταιρίες έχουν το απόλυτο 10/10, αυξάνουν δηλαδή κάθε χρόνο το προσωπικό τους μέσα στα χρόνια της κρίσης. Πρόκειται για τις εταιρίες Πλαστικά Κρήτης και Ικτίνος οι οποίος στην χρήση του 2017 σημείωσαν τις καλύτερες επιδόσεις τους σε κάθε γραμμή της κερδοφορίας τους από το 2008. Με αυξήσεις προσωπικού στις 8 από τις 10 χρήσεις ακολουθούν οι Φουρλής, MLS, Elton Χημικά, Jumbo, Μύλοι Κεπενού, Καραμολέγκος και η Perfοrmance από την Εναλλακτική αγορά. Κοινός παρονομαστής σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις είναι η συστηματική εμφάνιση κερδών στον ισολογισμό η οποία προέρχεται από την μεγέθυνση της δραστηριότητας.


Του Μάνου Χατζηδάκη

(δημοσιεύτηκε στην εβδομαδιαία οικονομική εφημερίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ)
Print Friendly, PDF & Email