Χ.Α: Συνεδρίαση Παρασκευής 12 Φεβρουαρίου 2021

  • ΟΙ ΠΛΕΟΝ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΕΣ

  • ΟΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΖΙΡΟ 


  • ΟΙ ΠΛΕΟΝ ΧΑΜΕΝΕΣ 


  • ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

  • ΥΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 


***  ***  ***  ***  ***  ***

  • MANOΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Αναμονή νέων και αναπτέρωση ενδιαφέροντος