13/8- Χ.Α: – Σε καθοριστικά τεχνικά επίπεδα οι δείκτες-κλειδιά που διατηρούν το σήμα πώλησης

 • Σε καθοριστικά τεχνικά επίπεδα ο ΓΔ στο Χ.Α.- Τεχνική εικόνα για τις ΚΟΥΑΛ, ΙΛΥΔΑ, και ΚΛΜ

Δεύτερη μέρα κερδών για τον γενικό δείκτη, ο οποίος έκλεισε πάνω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με τον δείκτη RSI να κλείνει πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών, και με το σήμα πώλησης όμως να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 65μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 592 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 15,96 εκατ. τεμάχια, έναντι 27,56 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

***

Ανοδική αντίδραση και για τον δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος διατήρησε το σήμα πώλησης, με τον δείκτη RSI να κλείνει πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.642 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.418 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

***

Με θετικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος  ολοκλήρωσε πάνω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε, δέκα, και τριάντα ημερών, με τον δείκτη RSI να κλείνει πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών, και με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 915 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 768 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 1,21 εκατ. τεμάχια, έναντι 2,43 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

***

Ανοδική αντίδραση για τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος παραμένει σε κρίσιμα τεχνικά επίπεδα, παρά το γεγονός ότι έκλεισε πάνω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 362 μονάδες (γραμμή ΑΒ) και την στήριξη (γραμμή ΓΔ) στις 263 μονάδες, και με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 12,04 εκατ. τεμάχια έναντι 20,79 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

***

Η μετοχή της ΚΟΥΑΛ έκλεισε στα 0,2060 ευρώ με άνοδο 3,52%, ολοκληρώνοντας πάνω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,21 ευρώ) και η στήριξη στα 0,1951 ευρώ. Το υψηλότερο χαμηλό από το προηγούμενο που δημιούργησε η μετοχή στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, προοιωνίζει υψηλότερα επίπεδα σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, κάτι που θα επιβεβαιωθεί από την πραγματοποίηση του «χρυσού σταυρού». Μ.Ο όγκου 30 ημερών 19,72 χιλ. τεμάχια.

 • Απόδοση μηνός +3%
 • Απόδοση 3μηνου -22,26%
 • Απόδοση 6μηνου -17,27%
 • Απόδοση από 1/1 +9,57%
 • Απόδοση 52 εβδομάδων +3%
 • Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,305 ευρώ
 • Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,17 ευρώ
 • ΙΔΙΑ Κεφάλαια 3,48 εκατ. ευρώ
 • BV 0,13
 • P/BV 1,58
 • ROE 19,92%
 • Δείκτης Φερεγγυότητας* 50,03%
 • Κεφαλαιοποίηση 5,63 εκατ. ευρώ

***

Η μετοχή της ΙΛΥΔΑ έκλεισε στα 0,505 ευρώ αμετάβλητη, παραμένοντας σε υψηλό 4,5 ετών, με τον δείκτη RSI να διατηρείται πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Οι αυξημένοι όγκοι στις τελευταίες συνεδριάσεις αποτυπώνουν την πρόθεση της μετοχής να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 0,555 ευρώ και την στήριξη στα στα 0,44 ευρώΜ.Ο όγκου 30 ημερών 7,88 χιλ. τεμάχια.

 • Απόδοση μηνός +33,60%
 • Απόδοση 3μηνου +100,40%
 • Απόδοση 6μηνου +16,90%
 • Απόδοση από 1/1 +19,67%
 • Απόδοση 52 εβδομάδων +38,74%
 • Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,54 ευρώ
 • Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,171 ευρώ
 • ΙΔΙΑ κεφάλαια 3,79 εκατ. ευρώ
 • BV 0,46
 • P/BV 1,10
 • ROE 1%
 • Δείκτης Φερεγγυότητας* 48,4%
 • Κεφαλαιοποίηση 4,15 εκατ. ευρώ

***

Η μετοχή της ΚΛΜ έκλεισε στα 0,518 ευρώ με άνοδο 2,37%, συνεχίζοντας την συσσώρευση της γύρω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,50 ευρώ), ο οποίος αποτελεί και την στήριξη, ακυρώνοντας σήμερα το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στο εβδομαδιαίο διάγραμμα στον εκθετικό ΚΜΟ30 ημερών (0,55 ευρώ), όπου πιθανή διάσπαση του θα την οδηγήσει σε μια τρίτη προσπάθεια ανοδικής διάσπασης του ΚΜΟ200 ημερών (0,59 ευρώ)Μ.Ο όγκου 30 ημερών 16,9 χιλ. τεμάχια.

 • Απόδοση μηνός -5,82%
 • Απόδοση 3μηνου +6,37%
 • Απόδοση 6μηνου -32,73%
 • Απόδοση από 1/1 -32,90%
 • Απόδοση 52 εβδομάδων -39,06%
 • Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,958 ευρώ
 • Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,352 ευρώ
 • ΙΔΙΑ κεφάλαια 50,12 εκατ. ευρώ
 • BV 1,25
 • P/BV 0,41
 • ROE 2,26%
 • Δείκτης Φερεγγυότητας* 56,64%
 • Κεφαλαιοποίηση 20,83 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνια βάση. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

Μικτή εικόνα και χθες για τις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,251με άνοδο 6,36%, και του δεκαετούς στο 1,077με πτώση 0,65%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem