Χ.Α: Σχόλια – Παρατηρήσεις – Εκτιμήσεις – Επισημάνσεις (μέρος B’)

Χ.Α: Σχόλια – Παρατηρήσεις – Εκτιμήσεις – Επισημάνσεις (μέρος B’)

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ γίνεται με βάση την τρέχουσα αποτίμηση τους και τα περιθώρια ανόδου – πτώσης και το ρίσκο που αναλαμβάνει ο εν δυνάμει αγοραστής των μετοχών τους σύμφωνα πάντα με τις προσωπικές εκτιμήσεις μας.

ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΣ

ΜΙΚΡΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ: Από 15 εκατ. μέχρι 50 εκατ. ευρώ

ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

 • REVOIL – Ιδιαίτερη προσοχή εδώ λόγω χαμηλής κ/φσης…
 • ΙΝΤΡΑΚΑΤ

ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΣ  ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

 • PERFORMANCE TECHNOLOGIES
 • ΕLINOIL

ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

 • EΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
 • ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑ ΡΙΨΟΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

 • ALUMYL ΜΥΛΩΝΑΣ
 • LAVIPHARM

***

ΜΙΚΡΟΥΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ: Μέχρι 15 εκατ. ευρώ

ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

 • ΠΑΙΡΗΣ – Ιδιαίτερη προσοχή εδώ λόγω χαμηλής κ/φσης…

ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΣ  ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

 • ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

 • ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ
 • ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ – διακράτηση (ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΑΓΟΡΕΣ, υπάρχει πωλητής και αφήστε τον να δίνει και να δίνει, χωρίς να τον επιδοτούμε κι από πάνω)

ΓΙΑ ΡΙΨΟΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

 • ΒΙΟΤΕΡ
 • ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΣΣ μ/μ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥΣ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ μηδεμιάς εξαιρουμένης. Για να μην έχει κανείς παράπονο… Η επιλογή θα είναι πάντα ξεκάθαρα δική σας.

***

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάση νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.