Χ.Α: Σχηματισμός συνέχισης της υπάρχουσας τάσης με αυξητική πίεση διαφυγής

Στο βραχυχρόνιο πεδίο ο Γενικός Δείκτης αποτυπώνει στο ημερήσιο chart ένα “Megaphone Pattern” όπου έχει ως άνω σημείο αναφοράς τις 927 μονάδες και ως κάτω σημείο τις 848 μονάδες περίπου. Συνήθως βάσει στατιστικής τέτοιοι σχηματισμοί θεωρούνται σαν ένδειξη συσσώρευσης με ευρείες εντεινόμενες χρονικές διακυμάνσεις.

 • Κατά  ένα μεγάλο ποσοστό θεωρείται σχηματισμός συνέχισης της υπάρχουσας τάσης με αυξητική πίεση διαφυγής.
 • Πέραν του σχηματισμού το επίπεδο εκείνο το οποίο ο Γενικός δε θα πρέπει να περάσει με καθοδικό «θόρυβο» είναι αυτό που εκτείνεται μεταξύ των 835 με 820 μονάδων.

Σταθεροποιητικά κινείται και ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 δίχως μέχρι τώρα να διαθέτει τη θέληση  να δοκιμάσει τις δυνάμεις του πάνω στην αντίσταση των 2200 μονάδων. Οι στηρίξεις εντοπίζονται στη βραχυχρόνια ανοδική γραμμή τάσης των 2110 μονάδων και στην περιοχή των 2084 μονάδων.

Τέλος ο Τραπεζικός Δείκτης διατήρησε καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδος το ημερήσιο κλείσιμο πάνω από τις 730 μονάδες αφήνοντας έτσι αλώβητο το διαγραμματικό «φράγμα» στήριξης των 730 με 700 μονάδων. Μένει να δούμε στην επόμενη εβδομάδα την ποιότητα των όποιων καυσίμων διαθέτει για μία βόλτα προς το όριο των 800 μονάδων.

Απόστολος Μάνθος

Υπεύθυνος Τεχνικής  Ανάλυσης Επενδυτικής  Στρατηγικής

 • Ευριπίδου  9
 • 6ος Όροφος
  105 61  Αθήνα
  Τηλ:  (+30) 210 6829898 
  http://www.aenaonmarkets.com
 • Twitter @ManthosChartist

 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ 

Το μήνυμα αυτό (συμπεριλαμβανομένων των επισυναπτόμενων εγγράφων) είναι εμπιστευτικό και προορίζεται για χρήση μόνο από τον αποδέκτη του, καθώς ενδέχεται να προστατεύεται από το επαγγελματικό απόρρητο και να περιέχει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή οικονομικά στοιχεία.

 • Οιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση, αντιγραφή, κοινοποίηση του περιεχομένου του ή αναμετάδοση του συγκεκριμένου μηνύματος, εν όλω ή εν μέρει, απαγορεύεται αυστηρά. Σημειώνεται ότι τα ηλεκτρονικά μηνύματα μπορεί πολύ εύκολα να παραποιηθούν.
 • Η Aenaon Markets Ltd δε φέρει ευθύνη για την εσφαλμένη ή μη ολοκληρωμένη μετάδοση του περιεχομένου των μηνυμάτων καθώς και για οιαδήποτε καθυστέρηση στη λήψη τους ή για οιαδήποτε ζημία του συστήματός σας.
 • Η Aenaon MarketsLtd σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την ακεραιότητα του ηλεκτρονικού μηνύματος, ούτε ότι αυτή η επικοινωνία είναι ελεύθερη ιών, υποκλοπών ή παρεμβολών. 

 DISCLAIMER 

This message (including any attachments) is confidential and for the use of the addressee only. It may also be legally privileged and/or price sensitiveAny unauthorized use, copy, disclosure or dissemination of this message, in whole or in part, by anyone other than the intended recipient is strictly prohibited and may be illegal. Please note that e-mails are susceptible to change. Aenaon Markets Ltd shall not be liable for the improper or incomplete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt or damage to your system. Aenaon Markets Ltd does not guarantee that the integrity of this communication has been maintained nor that this communication is free of viruses, interceptions or interference.

Print Friendly, PDF & Email