Χ.Α- “Λεωφ. Αθηνών 110”: ΣΤΟΥ ΚΟΥΦΟΥ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ, ξέρετε την συνέχεια… (11.11.2020)

  • Έλεος πια με αυτό τον στρουθοκαμηλισμό, την ξένη εξάρτηση και επιρροή.

ΣΙΓΑ την συνολική κ/φση του Χ.Α (αφαιρουμένης της ΕΕΕ), ούτε καν 38 δισ. ευρώ και με ένα free float το πολύ 15 δισ. ευρώ(!!).

  • ΤΟ ζητούμενο είναι να δώσουν οι αρμόδιοι στον έλληνα επενδυτή να καταλάβει ότι κάτι αλλάζει στο Χ.Α. Και ότι με το να έχουν τα κεφάλαια τους να λιμνάζουν, μπορούν να απολαμβάνουν καλές έως εξαιρετικές αποδόσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο.

ΠΩΣ; Ξεκινώντας αρχικά με το εύκολο μέτρο…

ΝΑ φτιάξουν δηλαδή ένα ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ όπου θέση θα έχουν αποκλειστικά  μόνον κερδοφόρες, υγιείς έως υγιέστατες εταιρείες με τις μετοχές τους.

  • Οποια δεν βγάζει κέρδη, να διαγράφεται. Δόξα το ταμπλό, έχει τόσους δείκτες.

ΝΑ ΔΕΙΤΕ για πότε θα μπουν στο πάγκο τους όλοι οι κατεργαραίοι σεναριογράφοι, παραμυθάδες, κι όλοι οι συμπαρομαρτούντες.

  • Επίσης, να γίνεται έλεγχος από ανεξάρτητους ελεγκτές για την ακρίβεια των μεγεθών τους, να αποφεύγονται δηλ. ύποπτα κρούσματα μέσω μη ακριβούς απεικόνισης των αποτελεσμάτων τους. Αλλωστε, με μία ματιά είναι εύκολα… εντοπίσιμα από ένα έμπειρο μάτι.

ΑΠΛΑ, λογικά, εύκολα στην εφαρμογή τους μέτρα – κινήσεις  που θα άλλαζαν προς το πολύ καλύτερο την επενδυτική (προ)διάθεση απέναντι στον θεσμό του Χ.Α.

ΑΛΛΑ ΣΤΟΥ ΚΟΥΦΟΥ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ, ξέρετε την συνέχεια…