Χ.Α: Προσδοκίες για ένα μίνι ράλι στο τέλος του έτους – Τεχνική εικόνα για ΑΤΤ, ΙΝΚΑΤ, ΙΝΛΟΤ

Dices cubes to trader. Cubes with the words SELL BUY on financial chart and columns of quotations as background. Selective focus

Ο στόχος των 900 μονάδων αποτελεί για ακόμη μία φορά γεγονός στο ελληνικό χρηματιστήριο, δημιουργώντας προσδοκίες για ένα μίνι ράλι για το τέλος του έτους. Η διατήρηση του αυξημένου τζίρου που καταγράφηκε στις τελευταίες δύο συνεδριάσεις, καθώς και η αύξηση της τιμής των συστημικών τραπεζών, αποτελούν τα «κλειδιά» για την διατήρηση του γενικού δείκτη πάνω από την σημαντική αντίσταση των 900 μονάδων, καθώς και για την διάσπαση των επόμενων αντιστάσεων των 915 και 940 μονάδων.

Δεύτερη μέρα κερδών για τον γενικό δείκτη, με το σήμα αγοράς να παραμένει, ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στις 915 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 837 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Ο δείκτης συσσώρευσης/διανομής έκλεισε με θετική κλίση, με τον όγκο να διαμορφώνεται (35,85 εκατ. τεμάχια) πάνω από τον μέσο όρο των τριάντα ημερών (24,15 εκατ. τεμάχια). Αξίζει να σημειωθεί, πως η διατήρηση του γενικού δείκτη πάνω από το επίπεδο των 900 μονάδων έως τα τέλη της εβδομάδας, θα ισχυροποιήσει την ανοδική του τάση, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες για ένα μίνι ράλι στο τέλος του έτους.

Δεύτερη μέρα κερδών για τον δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος παρέμεινε για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στις 2.332 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 2.070 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Νέα αδυναμία του δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, ο οποίος διατηρήθηκε για δεύτερη μέρα πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Ο «σταυρός του θανάτου» παρέμεινε, αυξάνοντας τις πιθανότητες για ακόμη χαμηλότερα επίπεδα σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Ο όγκος διαμορφώθηκε (11,52 εκατ. τεμάχια) πάνω από τον μέσο όρο των τριάντα ημερών (3,93 εκατ. τεμάχια). Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.249 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.123 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Αντίδραση από τα τρέχοντα επίπεδα αναμένεται να βγάλει ο τραπεζικός δείκτης, καθώς κατάφερε να παραμείνει πάνω από τον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών, ολοκληρώνοντας πάνω από αυτούς των πέντε και δέκα ημερών, με το σήμα πώλησης όμως να παραμένει, και με τον δείκτη συσσώρευσης/διανομής να κλείνει με ελαφρώς αρνητική κλίση. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 17,16 εκατ. τεμάχια έναντι 15,31 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 913,0 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 725,0 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Η μετοχή της Τράπεζας Αττικής έκλεισε στα 0,396 ευρώ με πτώση 5,82%, εμφανίζοντας για ακόμη μία φορά αδυναμία να διατηρηθεί πάνω από τον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών, με το σήμα αγοράς να ακυρώνεται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στα 0,4508 ευρώ, και η στήριξη στα 0,3938 ευρώ.

Η μετοχή της Ιντραλότ έκλεισε στα 0,373 ευρώ με κέρδη 2,75%, ολοκληρώνοντας πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, παραμένοντας σε πτωτικό κανάλι. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,434 ευρώ, και η στήριξη στα 0,3665 ευρώ.

Η μετοχή της Ιντρακάτ έκλεισε στα 1,60 ευρώ με κέρδη 3,23%, παραμένοντας σε κρίσιμα τεχνικά επίπεδα, καθώς ολοκλήρωσε για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση κάτω από τον κινητό μέσο όρο των διακοσίων ημερών, αυξάνοντας τις πιθανότητες για ακόμη χαμηλότερα επίπεδα σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στα 1,8564 ευρώ, και η στήριξη στα 1,4178 ευρώ.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

http://new-economy.gr/

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.