Χ.Α: Πολλά εν ολίγοις και εν ολίγοις πολλά…(15/11)

ΔΥΟ ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ στο MAKE or BREAK σημείο τους!!

  1. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ @9,9450 ευρώ

  • Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών

Στο εννεάμηνο του 2019 η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.  συνεχίζει να καταγράφει
επιδόσεις αντίστοιχα υψηλές με αυτές του Α΄ εξαμήνου.
Σε ενοποιημένη βάση:
• O Κύκλος εργασιών ανήλθε σε €1.547,9 εκατ., έναντι €1.084,5 εκατ. την αντίστοιχη
περίοδο του 2018, σημειώνοντας αύξηση 42,7%.
• Τα Λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν
σε €248,0 εκατ. έναντι €218,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, παρουσιάζοντας
αύξηση 13,7%.
• Τα Καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε
€120,6 εκατ. έναντι €117,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, καταγράφοντας
αύξηση 2,5%.
• Αντίστοιχα τα Κέρδη ανά Μετοχή ανήλθαν σε €0,844 έναντι €0,824 την αντίστοιχη
περίοδο του 2018.
• Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα €449 εκατ.

ΜΥΤΙΛ: ΚΑΝΕΙ ανοδική διάσπαση της μεσοπρόθεσμης καθοδικής γραμμής τάσης του Αυγούστου στα 9,8600 ευρώ..Επιτυχής ολοκλήρωση δίνει τα 10,4800 ευρώ.

Εικόνα

Βασικά Ενοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη Εννεαμήνου 2019

Mytilineos: Έκρηξη τζίρου, αύξηση κερδών στο 9μηνο του 2019

******

2. ΕΧΑΕ@4,5050 ευρώ

  • Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών

  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ. %
7 ημερών 4,315 4,535 0,78
30 ημερών 4,315 4,620 0,67
3 μηνών 4,290 4,880 3,93
6 μηνών 3,970 5,230 9,22
12 μηνών 3,510 5,230 14,50
  • ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ότι η Optima BanΚ μειώνει την τιμή-στόχο στα 5,5000 ευρώ από 5,8000 ευρώ.
  • Οι αναλυτές της Ο.Β. εκτιμούν ότι ο όμιλος των ΕΧΑΕ θα εμφανίσει αύξηση εσόδων 8,5% σε ετήσια βάση στο εννεάμηνο στα 21,6 εκατ. ευρώ, με τα EBITDA στα 7,4 εκατ. ευρώ και +32%.
  • Τα καθαρά κέρδη θα ανέλθουν σε 3,2 εκατ. ευρώ, +41,5% σε ετήσια βάση. Τα ΕΧΑΕ ανακοινώνουν αποτελέσματα στις 25 Νοεμβρίου, μετά το κλείσιμο της αγοράς.

  • ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΣΧΟΛΙΑ αφορούν αποκλειστικά τους φίλους αναγνώστες του μ/μ που επιβιβάζονται στο ξεκίνημα μίας κίνησης

ΦΙΕΡΑΤΕΞ@05750 τώρα: Οσοι μικροεπενδυτές τοποθετήθηκαν στα χαμηλά των 0,2700 με 0,3500 αλλά και 0,4000 είμαστε σίγουροι ότι κατοχυρώσατε σταδιακά το 20%, το 30% και το 50% των λογιστικών κερδών σας και τρέχετε τώρα την διαδρομή χωρίς κανένα άγχος.

ΝΑΥΠ@0,8250 τώρα: Και εδώ έχουμε ήδη περάσει τους 2 πρώτους σταθμούς αποβίβασης…. Ως ανωτέρω κλπ κλπ…

ΝΙΟΥΣ@0,4960: Και εδώ έχουμε ήδη περάσει τους 2 πρώτους σταθμούς αποβίβασης…. Ως ανωτέρω κλπ κλπ…

ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ- απάντηση: Μην ασχολείσθε με την μεταβολή της τιμής από μέρα σε μέρα. Κάποια στιγμή θα σταματήσει να πουλάει. Και πιστεύουμε ότι στην προηγηθείσα διαδρομή των 0,4000 με 0,7000 θα είχατε φροντίσει να… αποβιβαστούν αρκετά τεμάχια… Με διαδρομή +75%…να μην τα γράφουμε τζάμπα.

  • ΖΗΤΗΣΑΜΕ και την…χάραξη της μετοχής
****
ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ...Εάν τελείωσε η Κορδελλιάρα τις πωλήσεις, το χαρτί μπορεί να πάρει ανάσα έως τα 0,5000 καθώς αυτοί που μάζευαν δεν είναι δα και τόσο χαζοί. Θετική η μη καταστρατήγηση του μακροπρόθεμου σχηματισμού Cup and Handle, καθώς δεν πέρασε κάτω από το 0,3480. Το χείλος είναι στα 0,5540.

Εικόνα

****
NewsPhone… Νάτο το 0,5000..τώρα επόμενος στόχος τα 0,5500 ευρώ..

Εικόνα

ΓΙΑ… ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ
  • ΕΛΓΕΚΑ…το χαρτί βάστηξε τα κεκτημένα και τα 0,3000 ευρώ δείχνοντας ότι ο στόχος παραμένει το επίπεδο των 0,4600 ευρώ..

Εικόνα