Χ.Α: Ποιές ξεχώρισαν από πλευράς Διακύμανσης σήμερα στο ταμπλό (Τρίτη 17.8.2021)

  • Με Διακύμανση άνω του 3,5%