Χ.Α: Ολες οι σημερινές ανακοινώσεις των εισηγμένων εταιρειών (Δευτέρα 30.8.2021)

Αλλαγή στην Σύνθεση του ΔΣ ή ανώτατων στελεχών
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

17:14 30 Αυγ 2021  –  [ΝΑΥΠ]
Γενική Συνέλευση
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:12 30 Αυγ 2021  –  [ΝΑΥΠ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
PHOENIX VEGA MEZZ PLC:  Γνωστοποίηση δικαιωμάτων ψήφου

10:32 30 Αυγ 2021  –  [ΦΒΜΕΖΖ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:58 30 Αυγ 2021  –  [ΜΥΤΙΛ]