Χ.Α: Ολες οι σημερινές ανακοινώσεις των εισηγμένων εταιρειών (Τρίτη 24/8)

Ανακοινώσεις εταιρειών

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

18:22  –  [ΕΤΕ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

10:07  –  [ΜΥΤΙΛ]
Ανακοινώσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:15  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]