Χ.Α: Ολες οι ανακοινώσεις των εισηγμένων εταιρειών (Δευτέρα 14.9.2020)

Ανακοινώσεις
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020

17:58 14 Σεπ 2020  –  [ΕΛΧΑ]
Ανακοινώσεις
B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Ομολογιών

17:57 14 Σεπ 2020
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:56 14 Σεπ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]
Ανακοινώσεις
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

16:01 14 Σεπ 2020  –  [TITC]
Ανακοινώσεις
ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

15:43 14 Σεπ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]
Ανακοινώσεις
ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  Αποσπασμα πρακτικού ΤΓΣ

15:42 14 Σεπ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]
Ανακοινώσεις
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση 7509/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

14:29 14 Σεπ 2020  –  [ΕΛΛ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:51 14 Σεπ 2020  –  [ΠΡΟΦ]
Ανακοινώσεις
ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.08.2020

11:58 14 Σεπ 2020  –  [ΑΤΤΙΚΑ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών

11:41 14 Σεπ 2020  –  [ΟΤΕ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

10:01 14 Σεπ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]