Χ.Α: Ολες οι Ανακοινώσεις των εισηγμένων Εταιρειών της Τετάρτης 8 Σεπτεμβρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


Οικονομικό Ημερολόγιο
Ο.Π.Α.Π. ΑΕ:  Συμπλήρωση Οικονομικού ημερολογίου 2021

18:11 08 Σεπ 2021  –  [ΟΠΑΠ]
Ανακοινώσεις
AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  Όμιλος Autohellas: Αποτελέσματα 2ου Τριμήνου 2021

18:00 08 Σεπ 2021  –  [ΟΤΟΕΛ]
Ανακοινώσεις
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2(β) του Ν.3461/2006

16:52 08 Σεπ 2021  –  [ΙΝΤΕΚ]
Αλλαγή στην Σύνθεση του ΔΣ ή ανώτατων στελεχών
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ:  ΝΕΟΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

14:27 08 Σεπ 2021  –  [ΓΕΒΚΑ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. :  Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών

09:16 08 Σεπ 2021  –  [ΠΑΠ]