Χ.Α: Ολες οι Ανακοινώσεις των εισηγμένων Εταιρειών της Παρασκευής 3 Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοινώσεις
ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.:  Ανακοίνωση

18:32 03 Σεπ 2021
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

18:25 03 Σεπ 2021  –  [ΜΥΤΙΛ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Αγορά Ιδίων Μετοχών 27.08.2021-02.09.2021

17:40 03 Σεπ 2021  –  [ΛΥΚ]
Αλλαγή στην Σύνθεση του ΔΣ ή ανώτατων στελεχών
ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.:  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

16:02 03 Σεπ 2021  –  [ΕΛΣΤΡ]
Αλλαγή στην Σύνθεση του ΔΣ ή ανώτατων στελεχών
ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.:  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

16:00 03 Σεπ 2021  –  [ΕΛΣΤΡ]