Χ.Α: Ολες οι Ανακοινώσεις (42) των εισηγμένων Εταιρειών – 17/6/2022

Ανακοινώσεις

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

18:26 17 Ιουν 2022  –  [ΤΕΝΕΡΓ]
Ανακοινώσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

18:25 17 Ιουν 2022  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

18:13 17 Ιουν 2022  –  [ΠΛΑΘ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007-Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:44 17 Ιουν 2022  –  [ΙΝΚΑΤ]
Ανακοινώσεις

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Παραλαβή του Aero 2 Highspeed

17:32 17 Ιουν 2022  –  [ΑΤΤΙΚΑ]
Γενική Συνέλευση

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:28 17 Ιουν 2022  –  [ΜΟΤΟ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

15:42 17 Ιουν 2022  –  [ΦΡΛΚ]
Αλλαγή στην Σύνθεση του ΔΣ ή ανώτατων στελεχών

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

15:41 17 Ιουν 2022  –  [ΙΑΤΡ]
Αλλαγή στην Σύνθεση του ΔΣ ή ανώτατων στελεχών

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

14:30 17 Ιουν 2022  –  [ΙΑΤΡ]
Γενική Συνέλευση

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

13:13 17 Ιουν 2022  –  [ΙΚΤΙΝ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

12:45 17 Ιουν 2022  –  [ΙΝΛΙΦ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:11 17 Ιουν 2022  –  [CNLCAP]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών (16/06/2022)

11:40 17 Ιουν 2022  –  [ΚΟΥΕΣ]
Ανακοινώσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

10:44 17 Ιουν 2022  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

IDEAL HOLDINGS A.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:44 17 Ιουν 2022  –  [ΙΝΤΕΚ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:27 17 Ιουν 2022  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:10 17 Ιουν 2022  –  [ΙΝΤΚΑ]
Ανακοινώσεις

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΜΑΪΟΣ 2022

10:06 17 Ιουν 2022  –  [ΕΛΛ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:54 17 Ιουν 2022  –  [ΑΔΜΗΕ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:46 17 Ιουν 2022  –  [ΠΡΟΦ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

PREMIA Α.Ε.Ε.Α.Π.:  ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:32 17 Ιουν 2022  –  [ΠΡΕΜΙΑ]
Ανακοινώσεις

MEVACO Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση για συμφωνία με NAVAL GROUP 16.6.2022

09:20 17 Ιουν 2022  –  [ΜΕΒΑ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. :  Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών

09:19 17 Ιουν 2022  –  [ΠΑΠ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Αγορές ιδίων μετοχών

08:46 17 Ιουν 2022  –  [ΕΧΑΕ]