Χ.Α: Ολες οι Ανακοινώσεις (38) των εισηγμένων Εταιρειών – 09/6/2022

Μερίσματα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση διανομής μερίσματος 2021

19:30  –  [ΕΛΠΕ]
Γενική Συνέλευση

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 09.06.2022

19:27  –  [ΕΛΠΕ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

18:24  –  [ΠΛΑΘ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Αγορά Ιδίων Μετοχών

17:37  –  [ΟΤΕ]
Ανακοινώσεις

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών (8/06/2022)

14:32  –  [ΚΟΥΕΣ]
Γενική Συνέλευση

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

14:04  –  [ΣΑΡΑΝ]
Παρουσιάσεις

ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.:  ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

14:00  –  [ΑΤΡΑΣΤ]
Ανακοινώσεις

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Δελτίο Τύπου – PRODEA Investments: Κέρδη 18,5 εκατ. ευρώ και αύξηση κύκλου εργασιών κατά 16,6% για το πρώτο τρίμηνο 2022

13:50  –  [ΠΡΟΝΤΕΑ]
Ανακοινώσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

11:34  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

10:45  –  [ΦΡΛΚ]
Ανακοινώσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

10:31  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  Αγορά Ιδίων Μετοχών

10:11  –  [ΑΝΔΡΟ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

PREMIA Α.Ε.Ε.Α.Π.:  ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:49  –  [ΠΡΕΜΙΑ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:42  –  [ΜΥΤΙΛ]