Χ.Α: Ολες οι Ανακοινώσεις (36) των εισηγμένων Εταιρειών – 22/6/2022

Γενική Συνέλευση

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22/06/2022

18:34 22 Ιουν 2022  –  [ΤΕΝΕΡΓ]
Γενική Συνέλευση

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

18:27 22 Ιουν 2022
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Αγορές ιδίων μετοχών

18:24 22 Ιουν 2022  –  [ΕΧΑΕ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

17:52 22 Ιουν 2022  –  [ΠΛΑΘ]
Γενική Συνέλευση

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

16:20 22 Ιουν 2022  –  [ΣΕΝΤΡ]
Ανακοινώσεις

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

14:51 22 Ιουν 2022  –  [ΛΟΥΛΗ]
Ανακοινώσεις

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα 02.06.2022

14:17 22 Ιουν 2022  –  [ΜΥΤΙΛ]
Ανακοινώσεις

COCA-COLA HBC A.G.:  TR-1: Standard form for notification of major holdings

12:51 22 Ιουν 2022  –  [ΕΕΕ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΕΚΤΕΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:50 22 Ιουν 2022  –  [ΕΚΤΕΡ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:37 22 Ιουν 2022  –  [CNLCAP]
Ανακοινώσεις

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση ορισμού των μελών της Επιτροπής Ελέγχου

11:36 22 Ιουν 2022  –  [ΦΡΛΚ]
Αλλαγή στην Σύνθεση του ΔΣ ή ανώτατων στελεχών

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου

11:27 22 Ιουν 2022  –  [ΦΡΛΚ]
Ανακοινώσεις

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Ανακοίνωση: Απόφαση για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

10:11 22 Ιουν 2022  –  [ΙΝΛΟΤ]

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. :  Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών

08:48 22 Ιουν 2022  –  [ΠΑΠ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

IDEAL HOLDINGS A.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

08:18 22 Ιουν 2022  –  [ΙΝΤΕΚ]