Χ.Α: Ολες οι Ανακοινώσεις (36) εισηγμένων Εταιρειών (31) – Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022

Αλλαγή στην Σύνθεση του ΔΣ ή ανώτατων στελεχών

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

19:28 28 Σεπ 2022
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΔΕΗ Α.Ε.:  Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

19:12 28 Σεπ 2022  –  [ΔΕΗ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

IDEAL HOLDINGS A.E.:  Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών

18:57 28 Σεπ 2022  –  [ΙΝΤΕΚ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Αγορές ιδίων μετοχών

18:37 28 Σεπ 2022  –  [ΕΧΑΕ]
Ανακοινώσεις

INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ:  Ανακοίνωση Σχολιασμού Δημοσιεύματος

18:03 28 Σεπ 2022  –  [ΙΝΚΑΤ]
Ανακοινώσεις

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  Σχολιασμός Αποτελεσμάτων 6μήνου 2022

17:39 28 Σεπ 2022  –  [ΚΡΙ]
Ανακοινώσεις

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2022

17:30 28 Σεπ 2022  –  [ΑΔΜΗΕ]
Αλλαγή στην Σύνθεση του ΔΣ ή ανώτατων στελεχών

ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

17:20 28 Σεπ 2022  –  [ΜΟΥΖΚ]
Ανακοινώσεις

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022

16:15 28 Σεπ 2022  –  [ΑΣΤΑΚ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

REAL CONSULTING ΑΕ:  Αγορά ιδίων μετοχών

14:54 28 Σεπ 2022  –  [REALCONS]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

14:39 28 Σεπ 2022  –  [ΠΡΟΦ]
Ανακοινώσεις

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

14:38 28 Σεπ 2022
Ανακοινώσεις

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ

13:54 28 Σεπ 2022
Ανακοινώσεις

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Οικονομικής Έκθεσης πρώτου εξαμήνου 2022

13:26 28 Σεπ 2022  –  [ΣΕΝΤΡ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

11:51 28 Σεπ 2022  –  [ΒΥΤΕ]
Οικονομικό Ημερολόγιο

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

10:22 28 Σεπ 2022  –  [ΔΟΜΙΚ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:13 28 Σεπ 2022  –  [ΑΝΔΡΟ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:44 28 Σεπ 2022  –  [ΜΥΤΙΛ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. :  Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών

09:08 28 Σεπ 2022  –  [ΠΑΠ]