Χ.Α: Ολες οι Ανακοινώσεις (35) των εισηγμένων Εταιρειών – Μεγάλη Τετάρτη 20/4/2022

Ανακοινώσεις
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

18:23 20 Απρ 2022  –  [ΚΟΥΕΣ]
Ανακοινώσεις
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  Σχολιασμός Αποτελεσμάτων 12μήνου 2021

18:01 20 Απρ 2022  –  [ΚΡΙ]
Οικονομικό Ημερολόγιο
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

18:00 20 Απρ 2022  –  [ΙΝΤΕΡΚΟ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Αγορά Ιδίων Μετοχών

17:46 20 Απρ 2022  –  [ΟΤΕ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:33 20 Απρ 2022  –  [ΕΛΧΑ]
Οικονομικό Ημερολόγιο
ΙΛΥΔΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

16:40 20 Απρ 2022  –  [ΙΛΥΔΑ]
Οικονομικό Ημερολόγιο
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2022

16:35 20 Απρ 2022  –  [ΛΥΚ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
Ανακοινώσεις
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση

13:11 20 Απρ 2022  –  [ΜΥΤΙΛ]
Ανακοινώσεις
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

10:18 20 Απρ 2022  –  [ΕΛΛ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

09:58 20 Απρ 2022  –  [ΜΥΤΙΛ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
PREMIA Α.Ε.:  ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:42 20 Απρ 2022  –  [ΠΡΕΜΙΑ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:40 20 Απρ 2022  –  [ΜΥΤΙΛ]
Οικονομικό Ημερολόγιο
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

09:02 20 Απρ 2022  –  [ΠΛΑΚΡ]