Χ.Α: Ολες οι Ανακοινώσεις (34) των εισηγμένων Εταιρειών – 08/6/2022

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

18:24 08 Ιουν 2022  –  [ΠΛΑΘ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Ρυθμιζόμενη πληροφορία του Ν. 3556/2007

17:18 08 Ιουν 2022  –  [ΑΤΤΙΚΑ]
Ανακοινώσεις
B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

17:08 08 Ιουν 2022
Παρουσιάσεις
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

15:48 08 Ιουν 2022  –  [ΠΛΑΚΡ]
Γενική Συνέλευση
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

15:45 08 Ιουν 2022  –  [ΚΑΡΕΛ]
Γενική Συνέλευση
INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ:  Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 29/06/2022

14:01 08 Ιουν 2022  –  [ΙΝΚΑΤ]
Οικονομικό Ημερολόγιο
ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Κ.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2022

13:15 08 Ιουν 2022
Ανακοινώσεις
ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Κ.Β.Ε.Τ.Ε.:  Ένατη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

13:13 08 Ιουν 2022
Ανακοινώσεις
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών (7/06/2022)

11:42 08 Ιουν 2022  –  [ΚΟΥΕΣ]
Ανακοινώσεις
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

11:22 08 Ιουν 2022  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]
Γενική Συνέλευση
ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

10:25 08 Ιουν 2022  –  [ΚΟΡΔΕ]
Γενική Συνέλευση
ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. – ΜΙΝΕΡΒΑ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

10:20 08 Ιουν 2022  –  [ΜΙΝ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  Αγορά Ιδίων Μετοχών

10:15 08 Ιουν 2022  –  [ΑΝΔΡΟ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:45 08 Ιουν 2022  –  [ΜΥΤΙΛ]