Χ.Α: Ολες οι Ανακοινώσεις (34) των εισηγμένων Εταιρειών – 20/6/2022

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Αγορές ιδίων μετοχών

19:36 20 Ιουν 2022  –  [ΕΧΑΕ]
Αλλαγή στην Σύνθεση του ΔΣ ή ανώτατων στελεχών

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A:  Ανακοίνωση επερχόμενων διοικητικών αλλαγών

18:54 20 Ιουν 2022  –  [TITC]
Ανακοινώσεις

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

18:18 20 Ιουν 2022  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

17:58 20 Ιουν 2022  –  [ΠΛΑΘ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

17:42 20 Ιουν 2022  –  [ΕΧΑΕ]
Γενική Συνέλευση

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:16 20 Ιουν 2022  –  [ΝΑΥΠ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΕΚΤΕΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

16:38 20 Ιουν 2022  –  [ΕΚΤΕΡ]
Γενική Συνέλευση

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

15:44 20 Ιουν 2022  –  [ΛΕΒΚ]
Ανακοινώσεις

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

14:55 20 Ιουν 2022
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών (17/06/2022)

14:30 20 Ιουν 2022  –  [ΚΟΥΕΣ]
Γενική Συνέλευση

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.:  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

13:35 20 Ιουν 2022  –  [ΙΑΤΡ]
Γενική Συνέλευση

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

13:19 20 Ιουν 2022  –  [ΙΑΤΡ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:37 20 Ιουν 2022  –  [ΟΛΥΜΠ]
Ανακοινώσεις

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

10:30 20 Ιουν 2022  –  [ΣΑΡ]
Ανακοινώσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

10:25 20 Ιουν 2022  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

10:21 20 Ιουν 2022  –  [ΦΡΛΚ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:58 20 Ιουν 2022  –  [ΙΝΤΚΑ]
Γενική Συνέλευση

ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

09:39 20 Ιουν 2022  –  [ΙΝΛΙΦ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Αγορές ιδίων μετοχών

09:37 20 Ιουν 2022  –  [ΕΧΑΕ]
Ανακοινώσεις

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A:  Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

09:32 20 Ιουν 2022  –  [TITC]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

PREMIA Α.Ε.Ε.Α.Π.:  ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:22 20 Ιουν 2022  –  [ΠΡΕΜΙΑ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

IDEAL HOLDINGS A.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

08:52 20 Ιουν 2022  –  [ΙΝΤΕΚ]