Χ.Α: Ολες οι Ανακοινώσεις (33) των εισηγμένων Εταιρειών – 27/5/2022

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
IDEAL HOLDINGS A.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

20:32 27 Μαϊ 2022  –  [ΙΝΤΕΚ]
Οικονομικό Ημερολόγιο
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.:  Οικονομικό Ημερολόγιο 2022

19:38 27 Μαϊ 2022  –  [ΠΕΙΡ]
Ανακοινώσεις
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Όμιλος ΕΤΕ Αποτελέσματα Α’ τριμήνου 2022

17:20 27 Μαϊ 2022  –  [ΕΤΕ]
Αλλαγή στην Σύνθεση του ΔΣ ή ανώτατων στελεχών
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ορισμού Μελών Επιτροπής Ελέγχου

15:39 27 Μαϊ 2022  –  [ΙΝΤΕΡΚΟ]
Μερίσματα
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

13:35 27 Μαϊ 2022  –  [ΙΝΤΕΡΚΟ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:53 27 Μαϊ 2022  –  [ΜΥΤΙΛ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
PREMIA Α.Ε.:  ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:48 27 Μαϊ 2022  –  [ΠΡΕΜΙΑ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών

09:30 27 Μαϊ 2022  –  [ΛΑΜΔΑ]