Χ.Α: Ολες οι Ανακοινώσεις (31) των εισηγμένων Εταιρειών – 16/6/2022

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Ανακοίνωση – Αγορά Ιδίων Μετοχών

18:42 16 Ιουν 2022  –  [ΟΤΕ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:12 16 Ιουν 2022  –  [ΜΟΤΟ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

18:05 16 Ιουν 2022  –  [ΕΧΑΕ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

18:03 16 Ιουν 2022  –  [ΠΛΑΘ]
Αλλαγή στην Σύνθεση του ΔΣ ή ανώτατων στελεχών
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.:  ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

17:06 16 Ιουν 2022  –  [ΚΛΜ]
Ανακοινώσεις
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Επεξηγήσεις επί των θεμάτων 7 & 9 της ΗΔ ΤΓΣ 06/07/2022

17:05 16 Ιουν 2022  –  [ΑΔΜΗΕ]
Γενική Συνέλευση
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

16:36 16 Ιουν 2022  –  [ΚΛΜ]
Γενική Συνέλευση
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

13:48 16 Ιουν 2022  –  [ΙΚΤΙΝ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΕΚΤΕΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

13:09 16 Ιουν 2022  –  [ΕΚΤΕΡ]
Γενική Συνέλευση
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

13:08 16 Ιουν 2022  –  [ΠΕΤΡΟ]
Γενική Συνέλευση
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

12:58 16 Ιουν 2022  –  [ΧΑΙΔΕ]
Ανακοινώσεις
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  Πληροφόρηση άρθρου 6 παρ. 5 του Ν. 4374/2016 1ου τριμήνου 2022

11:56 16 Ιουν 2022  –  [ΕΤΕ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

11:02 16 Ιουν 2022  –  [ΦΡΛΚ]
Ανακοινώσεις
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

10:11 16 Ιουν 2022  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]
Ανακοινώσεις
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟ JOINT VENTURE ΜΕ ΤΗΝ ESTEE LAUDER ΕΝΑΝΤΙ 55,2εκ. ευρώ

10:02 16 Ιουν 2022  –  [ΣΑΡ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:00 16 Ιουν 2022  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:36 16 Ιουν 2022  –  [ΜΥΤΙΛ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. :  Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών

08:58 16 Ιουν 2022  –  [ΠΑΠ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
IDEAL HOLDINGS A.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

08:58 16 Ιουν 2022  –  [ΙΝΤΕΚ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Αγορές ιδίων μετοχών

08:56 16 Ιουν 2022  –  [ΕΧΑΕ]