Χ.Α: Ολες οι Ανακοινώσεις (31) των εισηγμένων Εταιρειών – 01/6/2022

Γενική Συνέλευση
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

18:11 01 Ιουν 2022  –  [ΤΕΝΕΡΓ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

17:55 01 Ιουν 2022  –  [ΠΛΑΘ]
Ανακοινώσεις
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

17:29 01 Ιουν 2022  –  [ΕΛΧΑ]
Ανακοινώσεις
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

16:42 01 Ιουν 2022  –  [ΑΣΤΑΚ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη πληροφορία του Ν. 3556/2007

16:14 01 Ιουν 2022  –  [ΑΡΑΙΓ]
Μερίσματα
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Διανομής μερίσματος χρήσης 2021

15:50 01 Ιουν 2022  –  [ΣΑΡ]
Αλλαγή στην Σύνθεση του ΔΣ ή ανώτατων στελεχών
ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

15:31 01 Ιουν 2022  –  [ΜΟΥΖΚ]
Οικονομικό Ημερολόγιο
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

14:07 01 Ιουν 2022  –  [ΜΑΘΙΟ]
Ανακοινώσεις
CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

13:37 01 Ιουν 2022  –  [CNLCAP]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών (31/05/2022)

13:17 01 Ιουν 2022  –  [ΚΟΥΕΣ]
Γενική Συνέλευση
MEVACO Α.Β.Ε.Ε.:  MEVACO AE Πρόσκληση σε ετήσια ΤΓΣ 23 6 2022

13:00 01 Ιουν 2022  –  [ΜΕΒΑ]
Ανακοινώσεις
COCA-COLA HBC A.G.:  Issue of equity and total voting rights

12:01 01 Ιουν 2022  –  [ΕΕΕ]