Χ.Α: Ολες οι Ανακοινώσεις (30) των εισηγμένων Εταιρειών – 10/6/2022

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

17:56 10 Ιουν 2022  –  [ΠΛΑΘ]
Μερίσματα

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση καταβολής μερίσματος χρήσης 2021

17:48 10 Ιουν 2022  –  [ΛΥΚ]
Οικονομικό Ημερολόγιο

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2022

17:35 10 Ιουν 2022  –  [ΛΥΚ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Γνωστοποίηση συναλλαγών από τον Δ/νοντα Σύμβουλο κ. Κοντόπουλο

17:33 10 Ιουν 2022  –  [ΕΧΑΕ]
Γενική Συνέλευση

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10ης Ιουνίου 2022

17:32 10 Ιουν 2022  –  [ΛΥΚ]
Οικονομικό Ημερολόγιο

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

16:42 10 Ιουν 2022  –  [ΟΛΥΜΠ]
Γενική Συνέλευση

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

15:08 10 Ιουν 2022  –  [ΟΛΥΜΠ]
Αλλαγή στην Σύνθεση του ΔΣ ή ανώτατων στελεχών

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.:  ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 475 & ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 58

14:56 10 Ιουν 2022  –  [ΑΣΤΑΚ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

14:02 10 Ιουν 2022  –  [ΝΑΥΠ]
Γενική Συνέλευση

ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

11:31 10 Ιουν 2022  –  [ΔΑΙΟΣ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών (9/06/2022)

10:47 10 Ιουν 2022  –  [ΚΟΥΕΣ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

10:24 10 Ιουν 2022  –  [ΦΡΛΚ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

IDEAL HOLDINGS A.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:17 10 Ιουν 2022  –  [ΙΝΤΕΚ]
Ανακοινώσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

09:55 10 Ιουν 2022  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Αγορές ιδίων μετοχών

08:43 10 Ιουν 2022  –  [ΕΧΑΕ]