Χ.Α: Ολες οι Ανακοινώσεις (29) των εισηγμένων Εταιρειών – Παρασκευή 13/5/2022

Ανακοινώσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

19:34 12 Μαϊ 2022  –  [ΠΕΙΡ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Αγορές ιδίων μετοχών

18:41 12 Μαϊ 2022  –  [ΕΧΑΕ]
Γενική Συνέλευση

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην 21η Τακτική Γενική Συνέλευση

18:10 12 Μαϊ 2022  –  [ΕΧΑΕ]
Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2022

17:30 12 Μαϊ 2022  –  [ΕΛΠΕ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Γνωστοποίηση Αγοράς ιδίων μετοχών (11/05/2022)

17:07 12 Μαϊ 2022  –  [ΜΠΡΙΚ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών (11/05/2022)

17:05 12 Μαϊ 2022  –  [ΚΟΥΕΣ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

13:01 12 Μαϊ 2022  –  [ΑΤΡΑΣΤ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

12:58 12 Μαϊ 2022  –  [ΑΤΡΑΣΤ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

10:24 12 Μαϊ 2022  –  [ΑΝΔΡΟ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:24 12 Μαϊ 2022  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών

10:02 12 Μαϊ 2022  –  [ΛΑΜΔΑ]
Ανακοινώσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.:  Αποτελέσματα 1ου 3μήνου 2022

10:00 12 Μαϊ 2022  –  [ΠΕΙΡ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:47 12 Μαϊ 2022  –  [ΜΥΤΙΛ]
Ανακοινώσεις

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A:  Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2022

09:31 12 Μαϊ 2022  –  [TITC]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:31 12 Μαϊ 2022  –  [ΑΔΜΗΕ]