Χ.Α: Ολες οι Ανακοινώσεις (28) των εισηγμένων Εταιρειών – 1 Αυγούστου 2022

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Αγορές ιδίων μετοχών

18:33  –  [ΕΧΑΕ]
Γενική Συνέλευση

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

18:31  –  [ΤΖΚΑ]
Ανακοινώσεις

ΕΚΤΕΡ Α.Ε.:  ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

15:49  –  [ΕΚΤΕΡ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών (29/07/2022)

12:45  –  [ΚΟΥΕΣ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.:  Γνωστοποίηση για την αγορά ιδίων μετοχών

11:16  –  [ΟΛΥΜΠ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

PREMIA Α.Ε.Ε.Α.Π.:  ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:52  –  [ΠΡΕΜΙΑ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:30  –  [ΜΥΤΙΛ]
Ανακοινώσεις

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A:  Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

09:30  –  [TITC]