Χ.Α: Ολες οι Ανακοινώσεις (25) των εισηγμένων Εταιρειών – 21/6/2022

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Αγορές ιδίων μετοχών

18:31  –  [ΕΧΑΕ]
Ανακοινώσεις

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.:  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27 ΤΟΥ Ν.3461/2006

18:17  –  [ΚΜΟΛ]
Ανακοινώσεις

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.:  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

18:16  –  [ΚΜΟΛ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:43  –  [CNLCAP]
Ανακοινώσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

10:27  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών (20/06/2022)

10:18  –  [ΚΟΥΕΣ]
Ανακοινώσεις

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

10:10  –  [ΣΑΡ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. :  Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών

08:57  –  [ΠΑΠ]