Χ.Α: Ολες οι Ανακοινώσεις (25) των εισηγμένων Εταιρειών – 07/6/2022

Ανακοινώσεις εταιρειών

Ανακοινώσεις
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (Ορθή Επανάληψη)

17:27  –  [ΠΛΑΘ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

17:20  –  [ΠΛΑΘ]
Γενική Συνέλευση

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

13:40  –  [ΦΙΕΡ]
Ανακοινώσεις

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ MAIOΣ 2022

11:36  –  [ΑΝΔΡΟ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:55  –  [ΟΛΥΜΠ]
Ανακοινώσεις

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A:  Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

10:45  –  [TITC]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  Αγορά Ιδίων Μετοχών

10:19  –  [ΑΝΔΡΟ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:50  –  [ΜΥΤΙΛ]
Ανακοινώσεις

ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

09:13  –  [ΣΙΔΜΑ]